Gemeenteraad eens over financiële steun aan Hospice Lansingerland

In de commissie Samenleving heeft Leefbaar 3B samen met de PvdA een bespreekstuk op de agenda gezet om aandacht te vragen voor mensen die in de bijstand zitten en niet verzekerd zijn voor opname is een hospice.

In Nederland heeft iedereen het recht en de keuze om te sterven waar hij wil. Dus ook in een hospice. Stichting Hospice Lansingerland voert een sociaal beleid. Financiële belemmeringen mogen geen reden zijn om een opname te weigeren en daarmee stervende mensen geen menswaardige stervensbegeleiding te kunnen bieden. lees meer

De heer Frans van Schaik, bestuurslid van Hospice Lansingerland, heeft met een vlammend betoog bij de raadscommissie Samenleving toegesproken. Hij benadrukte dat het bestuur van het Hospice een solide financiële positie wil houden. Want ondanks dat er meer dan 80 vrijwilligers prachtig werk doen, is er ook geld nodig voor onder andere de professionele begeleiding, de huur voor het pand en de vervanging van goederen.

Een financiële belemmering kan zich voordoen wanneer cliënten de eigen bijdrage van momenteel € 40,- per dag niet vergoed krijgen van hun verzekering, bijvoorbeeld in geval van alleen een basisverzekering.
Het hospice zal in die gevallen overleggen met familie van de cliënt of er uit eigen middelen kan worden betaald. Soms wordt een betalingsregeling getroffen met familie. Alleen als het echt niet anders kan, wordt een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan.

Het college van Lansingerland weigert bijzondere bijstand te verlenen en verwijst naar een voorliggende voorziening in de vorm van een verpleegtehuis. Een verpleegtehuis biedt een niet vergelijkbare zorg ten opzichte van een hospice en kan materieel gezien niet als een voorliggende voorziening beschouwd worden.

Wethouder Van Tatenhove heeft het hospice in 2017 een aanbod gedaan om gebruik te maken van het noodfonds. Dat noodfonds heeft echter met een maximum van € 1000,– per jaar. Dit is krap en onzeker. Toekenning van bijzondere bijstand aan een patiënt in het hospice is een autonome bevoegdheid van de gemeente, waarvoor jaarlijks geld in de begroting kan worden opgenomen.

Tijdens deze vergadering hebben Petra Verhoef (PvdA) en Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis alle fracties om hun mening gevraagd. De hele raad is het er mee eens dat onze gemeente in nijpende gevallen bijzondere bijstand moet verlenen voor inwoners van Lansingerland en iedereen steunde de wens om het desbetreffende beleid te wijzigen. Leefbaar 3B is daar heel blij mee. Er ontstond nog enige discussie uit welk potje dat geld dan moet komen. WMO, begeleiding light of noodfonds. Het maakt niet uit, want wethouder van Tatenhove heeft een toezegging gedaan en er in voorkomende gevallen ruimte zal worden gemaakt en dat het Hospice deze kosten niet meer uit eigen middelen hoeft te halen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*