Fractie

Gratis VOG voor vrijwilligers

ChristenUnie, D66, VVD en Leefbaar 3B hebben samen een motie ingediend om de aanvraag van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers gratis te maken. Vrijwilligers hebben voor verschillende functies een VOG nodig. Zo’n VOG […]

Fractie

Vertrek gemeentesecretaris

Afgelopen raadsvergadering stond er een motie van afkeuring aan het adres van wethouder Fortuyn op de agenda. De motie was ingediend door Partij Neeleman en betrof het uitspreken van afkeuring over het niet voeren van […]

Fractie

Hoofdpijndossier gemeentehuis heropend

In de website bijdrage van 19 november heeft Leefbaar 3B melding gemaakt van de mogelijk tegenvallende kostenstijging betreffende de aanpassingen en het herstel van het gemeentehuis. In de commissievergadering van november stelde de meerderheid van […]