Fractie

Uitbreiding winkelcentrum Berkel

De raad is afgelopen donderdag uitgebreid inhoudelijk geïnformeerd over de uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel. De raadsleden hebben veel vragen kunnen stellen waarom de uitbreiding noodzakelijk is. Er ligt een prachtig plan heeft Leefbaar […]

Fractie

Bus 173 Bleiswijk opwaarderen

De Vervoersautoriteit van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is met het Programma van Eisen bezig van de busconcessies binnen de Metropoolregio. De gemeenteraad kan in een zogenaamde zienswijze aangeven wat belangrijk wordt gevonden en […]

Fractie

Visie fietsveiligheid

In de commissie ruimte van 10 januari is het visiedocument Fietsveiligheid besproken. Niemand kan tegen meer veiligheid zijn in welke vorm dan ook. Deze visie betreft het vergroten van de veiligheid van fietsers. De fiets […]

Fractie

Eigen bijdrage WMO omlaag

Van inwoners die ondersteuning krijgen van de gemeente voor bepaalde vormen van zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Er is gebleken dat sommigen geen beroep doen op zorg waar ze wel recht op zouden hebben, […]