Bus 173 Bleiswijk opwaarderen

De Vervoersautoriteit van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is met het Programma van Eisen bezig van de busconcessies binnen de Metropoolregio. De gemeenteraad kan in een zogenaamde zienswijze aangeven wat belangrijk wordt gevonden en waar volgens de gemeenteraad rekening mee moet worden gehouden.

Twee wijzigingsvoorstellen in de zienswijze van Lansingerland die Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft ingebracht zijn door de raadscommissie overgenomen. Het betreft een betere busverbinding van Bleiswijk en de klantvriendelijkheid van de busmaatschappij. lees meer

Bus Bleiswijk

In de tekst van de zienswijze is deze aanvulling van Leefbaar 3B opgenomen:

“Met ingang van december 2018 kan op station Bleizo overgestapt worden op de RandstadRail Zoetermeer richting Den Haag en met de NS verder het land in. Wij vragen u om ook een volwaardige verbinding tussen Rodenrijs – Bleiswijk (12.000 inwoners) – Zoetermeer op te nemen als verplichte lijn.”

Waarom deze tekst?

Al dit jaar moet alles in het werk gesteld worden om te zorgen dat de bus ook ’s avond en op zondag m.i.v. december 2018 naar station Bleizo rijdt. Het station dat in december 2018 in gebruik wordt genomen. Nu, op dit moment, is er ’s avonds en op zondag in het geheel geen OV-bus tussen Bleiswijk en Zoetermeer en is er dus geen sprake van een volwaardige verbinding.

Waarom is de verbinding Zoetermeer – Bleiswijk van belang.

o.a. omdat de MRDH aangeeft dat:

  • de basis van de OV markt in de steden ligt, maar ook aangeeft dat als er geen goed regio OV is, dit de steden direct raakt.
  • verbindingen met andere landsdelen van belang zijn. Dat wordt o.a. gerealiseerd via station Bleizo en dus ook zeven dagen per week en ook ’s avonds de bus van Bleiswijk naar Zoetermeer en vv beschikbaar moet zijn.
  • aan de “first & last mile” veel waarde wordt gehecht en de bus van Bleiswijk speelt daar een forse rol in.

Klantvriendelijkheid

In de tekst van de zienswijze is deze aanvulling van Leefbaar 3B opgenomen:

“Wij vragen u goede aandacht te geven aan de communicatie naar de reizigers. Belangrijke punten daarbij zijn: Toegankelijkheid, informatievoorziening, comfort en bejegening. Het bijzondere van deze punten is, dat ze nauwelijks extra geld kosten.”

De communicatie tussen de vervoerder en de klant moet goed zijn, zowel van de vervoerder naar de reiziger als van de reiziger naar de vervoerder. Vaak zit dat in kleine dingen. Kort om, de beide communicatiekanalen moet de vervoerder goed geregeld en georganiseerd hebben.

Bushalte Bonfut

Namens de fractie van Leefbaar 3B heeft Jan Pieter Blonk aangegeven de halte Bonfut graag terug te zien. Het bushokje staat er nog wel, maar bus 170 stopt er niet. De halte nu in de zienswijze over het Programma van Eisen bus inbrengen is niet de juiste weg om dit voor elkaar te krijgen.

Een bekend uitgangspunt in de Metropoolregio is: “Wat lokaal kan, moet je lokaal doen” en daar is het herstellen van de bushalte Bonfut een voorbeeld van. Dus niet op regionaal niveau de Metropoolregio, maar op gemeentelijk niveau moet dit volgens Leefbaar 3B worden opgepakt. Dus in overleg tussen Rotterdam, Lansingerland en de RET.

Daarbij inhoudelijk gebruiken:

  • Van het beginpunt (Rodenrijs Metro) tot aan het eindpunt (Zoetermeer Centrum West) duurt de busrit volgens de dienstregeling 21 minuten en er zijn 16 haltes tussen begin- en eindpunt.
  • Een 17e halte bij de Bonfut/Wildersekade zal de dienstregeling op dit traject slechts verwaarloosbaar verlengen.

Leefbaar 3B vindt dat de wethouder met z’n Rotterdamse collega en de RET aan tafel moet gaan om te spreken over de halte Bonfut om deze op zo korte mogelijke termijn weer in gebruik te nemen.

Tariefstructuur Openbaar Vervoer (OV)

Op voorstel van de PvdA is de tekst van de zienswijze PvE bus aangevuld met een passage dat de tariefstructuur van het OV niet alleen in het teken moet staan van de bekostiging maar ook van het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Leefbaar 3B heeft ingestemd met deze aanvulling. Een onderzoek naar de wensen van de OV-gebruikers is daarbij wel noodzakelijk.

1 Comment

  1. Veel waardering voor jullie wijzigingsvoorstel inzake ‘Bus 173 Bleiswijk opwaarderen’.

    De huidige OV-voorzieningen zijn namelijk voor menig inwoner onvoldoende om daarvan gebruik te maken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*