Betaalt Lansingerland mee aan drama Hoekse Lijn?

Leefbaar 3B heeft bij monde van Jan Pieter Blonk in de gemeenteraad aan het college van Lansingerland vragen gesteld over de ombouw van het oude spoor tussen Rotterdam en Hoek van Holland naar metrolijn. De kosten lopen uit de hand. Een overschrijding van € 90 miljoen (24%) op de € 373 miljoen die voor de ombouw tot metrolijn is uitgetrokken.

De € 373 miljoen wordt betaald door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waarin Lansingerland een van de 23 deelnemende gemeenten is. Op haar beurt krijgt de Metropoolregio dit geld weer van het Rijk via de Brede Doeluitkering (BDU).

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever, projectuitvoerder en dus eindverantwoordelijk.
De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg heeft beloofd de extra kosten door de fouten van Rotterdam te zullen betalen. Hij gaf ook aan: “Maar sommige kosten verdelen we over de gemeenten in de Metropoolregio, daarover zijn we in gesprek.” De Rotterdamse wethouder zegt dus dat ook Lansingerland daar aan moet meebetalen.

Er zijn niet alleen problemen met financiële overschrijdingen, maar ook met de ingebruikname van de metrolijn. Deze stond gepland voor september 2017. Dat werd niet gehaald. Toen werd het februari 2018 en nu is aangegeven dat het december 2018 wordt. lees meer

De belangrijkste vraag is of en zo ja hoeveel de gemeente Lansingerland moet meebetalen aan de fouten die gemaakt zijn in Rotterdam en wat de regiogemeenten, waaronder Lansingerland extra moeten betalen. Die vraag kon door wethouder Simon Fortuyn nog niet worden gegeven. De gemeente Rotterdam, de RET en de Metropoolregio onderzoeken op dit moment hoe de enorme kostenoverschrijding en de enorme vertraging van de ombouw van spoor naar metro heeft kunnen ontstaan. De oplossing voor de financiën is er nog niet. Hier komt in februari duidelijkheid over.

Het idee om de Hoekse Lijn niet door te trekken naar het strand (besparing € 50 miljoen), is geen optie en past in het geheel niet in het oorspronkelijke openbaarvervoerplan.

De fractie van Leefbaar 3B vindt dat de gemeente Lansingerland vorige week onaangenaam is verrast met deze enorme kostenoverschrijding. De 22 andere regiogemeenten, en dus ook Lansingerland, hebben geen enkele invloed kunnen hebben op de uitvoering van de ombouw van het oude spoor naar metrolijn. Leefbaar 3B vindt dat de gemeente Rotterdam de kosten van de overschrijding moet betalen. Zij waren opdrachtgever, projectuitvoerder en eindverantwoordelijk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*