Gratis VOG voor vrijwilligers

ChristenUnie, D66, VVD en Leefbaar 3B hebben samen een motie ingediend om de aanvraag van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers gratis te maken.

Vrijwilligers hebben voor verschillende functies een VOG nodig. Zo’n VOG is wenselijk bij vrijwilligerswerk met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. Op dit moment is er een landelijke regeling voor het gratis verstrekken van een VOG aan vrijwilligers, die werken met kinderen en/ of mensen met een verstandelijke beperking. In het regeerakkoord is opgenomen dat “Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie voortaan een gratis Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aanvragen.” Op dit moment kost een VOG voor vrijwilligers, die niet met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken € 41,35. Dit kan leiden tot hoge kosten aan VOG’s voor vrijwilligersorganisaties. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in haar ledenbrief van 24 oktober 2017 aangegeven dat het aan gemeenten zelf is om eventueel gratis VOG’s te verstrekken aan vrijwilligers.

De fracties van ChristenUnie, D66, VVD en Leefbaar 3B vinden het niet goed dat de kosten voor de aanvraag van een VOG voor vrijwilligers een belemmering zou zijn voor het doen van vrijwilligerswerk.

De raad heeft de motie unaniem aangenomen. Dat betekent dat bij de begroting 2019 de legesverordening en tarieventabel 2019 zo wordt aangepast dat een VOG voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie gratis zal zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*