Leefbaar 3B worstelt met ontwerp De Snip in Bleiswijk

In de commissievergadering van dinsdag 9 mei stond het bestemmingsplan Dorpsstraat 5-7, Bleiswijk, ofwel de Snip weer op de agenda. Er wordt al jaren veel discussie gevoerd over de herontwikkeling van de Snip en al jaren ligt er een belofte voor een bruisende entree van Bleiswijk.
In de afgelopen commissievergadering was het eindelijk zo ver en lag een voorstel ter discussie voor een gewijzigd bestemmingsplan. Met de voorgestelde herontwikkeling wordt het huidige gebouw volledig gesloopt om ruimte te maken voor een zorginstelling met 11 zorgwoningen en 10 appartementen voor senioren.

Het beoogde aangezicht van de Dorpsstraat, Bleiswijk

Voor Leefbaar 3B is de bouw van meer woningen voor onder andere senioren een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. In die zin is het belang van deze ontwikkeling voor onze partij evident.
Tegelijkertijd is een belangrijk speerpunt voor ons ook het dorpse karakter. Daarom lichtte woordvoerder Machiel Crielaard in de commissievergadering de worsteling van onze fractie toe.

Leefbaar 3B is namelijk niet blij met het aangezicht. Het ontwerp past wat ons betreft niet bij de eerdere antwoorden van het college. In 2018 was de stelling namelijk dat de ontwikkeling een kleinschalig individueel karakter zou hebben. Daarnaast is met de omgevingsvisie Lansingerland vastgesteld dat Bleiswijk een authentieke rustige uitstraling kent. Leefbaar 3B is daarom erg kritisch of het ontwerp wat voorligt wel past binnen deze kaders.

Impressie uit voorontwerp 2018

Daarnaast wijkt het plan sterk af van het voorontwerp wat eerder gepresenteerd werd.
Volgens de wethouder komt dat doordat in het voorontwerp onvoldoende rekening was gehouden met behoud van de leilinden en de historische watergang. Voor ons blijft onvoldoende duidelijk waarom dat ertoe heeft geleid dat men tot een rigoreus ander ontwerp is gekomen.


In de tweede termijn van het debat ontstond een discussie of het wegstemmen van dit plan er al dan niet toe zal leiden dat de projectontwikkelaar zich terugtrekt. De keuze werd aan onze fractie gepresenteerd of we kiezen voor 0 of 21 woningen. Leefbaar 3B wil strijden voor seniorenwoningen, maar ook voor een bruisend Bleiswijk. Het risico dat we met lege handen eindigen is een inschatting die onze fractie zal maken in aanloop naar de gemeenteraadsvergadering. Tot die tijd nodigen we de collega fracties, maar zeker ook onze inwoners uit om met ons mee te denken om tot een beter plan te komen.

3 Comments

 1. Schandalig dat het bestemmingsplan ( waar jaren van voorbereiding aan vooraf ging) was 11 zorgwoningen en 10 appartementen voor ouderen en er nu gesproken word over alleen maar ouderen appartementen. Dit voorstel verdiend zeker geen schoonheidsprijs. Leefbaar Bleiswijk! Laat me niet lachen. Voor mensen met een beperking geld doet ZEKER niet. Schamen voor dit voorstel moeten ze zich schamen.

  • Goedemorgen,

   In het vastgestelde bestemmingsplan staat inderdaad 11 zorgwoningen en 10 appartementen voor ouderen. Voor zover ons bekend wordt er niet afgeweken van dit besluit en komen de 11 zorgwoningen er nog steeds. Mocht u andere informatie hebben horen we dit natuurlijk graag!

   – Machiel Crielaard

 2. Is de. Gemeente van plan de uitvoering van dit project net zo lang te laten duren als de
  Ontwikkeling Buizerdstraat
  Zit Bleiswijk in het afvoerputje Lansingerland
  Gaan we nog een keer bouwen voor onze Jeugd die graag in Bleiswijk willen wonen

  Mevrouw AJ Gouweleeuw van Schie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*