Behoud dorpskarakter! Zeker binnen bestemmingsplangebied met welstandsniveau code rood “Bijzonder”

Bleiswijk – Tijdens de gemeenteraad van 25 mei 2023 heeft Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich een duidelijke stemverklaring afgelegd tegen het huidige aangepaste voorstel voor de bouw van 21 appartementen in Bleiswijk.
Hij benadrukt dat hij niet per se tegen de ontwikkeling van appartementen is op die plek, maar dat hij zich verzet tegen het huidige aangepaste ontwerp dat volgens hem niet voldoet aan de criteria van het geldende bestemmingsplan en de welstandsnota, dit ontwerp heeft te veel impact op het dorpskarakter van Bleiswijk.

In zijn verklaring benadrukt Leon Erwich dat hij weliswaar vóór de bouw van 21 appartementen (ca 11 zorgwonen en 10 st aanleun senioren) aan de Dorpsstraat is, maar dan zoals aangegeven in het voorontwerp uit 2018, met wel een karakteristiek dat past bij het dorpskarakter van Bleiswijk. Het huidige aangepaste ontwerp wat nu voorligt, wordt door hem als “kolossaal, strak en vierkant” bestempeld en voldoet volgens hem niet aan de gestelde criteria van het welstandsbeleid.

Het welstandsbeleid van Bleiswijk is gericht op het behoud van het dorpskarakter, bovendien valt het bestemmingsplangebied binnen het welstandsniveau code rood “Bijzonder”. Daarom is hij van mening dat het huidige aangepaste voorstel in ernstige mate in strijd is met deze richtlijnen en dat het niet past in het historische lint en het dorpse karakter van de Dorpsstraat.
“Met mijn stem tegen het huidige voorstel voor de bouw van 21 appartementen in Bleiswijk, hoop ik een signaal af te geven aan de gemeenteraad, het college, de ontwikkelaars maar vooral aan de welstandscommissie om bij het huidige aangepaste voorstel, meer rekening te houden met de locatie, het welstandsniveau code rood “Bijzonder” en het dorpskarakter van Bleiswijk”.

Het zou mooi zijn als er een oplossing komt die zowel de behoeften van de inwoners als het behoud van het unieke karakter van Bleiswijk respecteert. Er is mede door raadslid Machiel Crielaard van Leefbaar 3B een motie ingediend die het college oproept om de Welstandscommissie actief te betrekken bij de beoordeling en advisering van de omgevingsvergunning voor bestemmingsplan De Snip. De motie, die door 20 raadsleden werd gesteund, legt de nadruk op het belang van het ontwerp dat in overeenstemming moet zijn met het welstandsniveau “Bijzonder” en het dorpse karakter van het dorpscentrum van Bleiswijk.

Met deze motie hopen we de Welstandscommissie actief te betrekken bij het waarborgen van het dorpse karakter van bestemmingsplan De Snip en ervoor te zorgen dat de besluitvorming transparant en in lijn met de gemeentelijke richtlijnen verloopt. De komende periode zal duidelijk worden in hoeverre het college de motie zal uitvoeren en welke rol de Welstandscommissie zal spelen bij het beoordelen van het dorpskarakter in de omgevingsvergunning voor bestemmingsplan De Snip.

Voorontwerp met wel een karakteristiek dat past bij het dorpskarakter van Bleiswijk versus huidige ontwerp


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*