Senioren- en zorgwoningen met respect voor het authentieke dorpse karakter van Bleiswijk

In ons vorige bericht op de website over de Snip hebben we aangegeven dat Leefbaar 3B worstelde met dit dossier. We hebben aangegeven dat we de tijd tot aan de raadsvergadering zouden benutten om tot een weloverwogen beslissing te komen. Dit hebben we gedaan en we hebben daarop samen met VVD, CDA en GroenLinks een motie opgesteld.

Met de motie “De Snip met behoud van het dorpskarakter” dringen we er bij het college op aan om de welstandscommissie te verzoeken rekening te houden met de passendheid van het ontwerp binnen het karakter van het dorp. In ons vastgestelde beleid (zoals de Omgevingsvisie en de Welstandsnota) is immers opgenomen dat Bleiswijk dé dorpse kern is met een authentiek centrum.

Onze fractie heeft een sterke wens om snel te bouwen en erkent de urgentie. De woningnood is immers hoog en het is belangrijk dat onze ouderen in de nabijheid van lokale voorzieningen kunnen blijven wonen, dicht bij hun familie. Tegelijkertijd hopen we met de aangenomen motie te bewerkstelligen dat er buitengewone zorgvuldigheid wordt betracht bij het toetsen van het ontwerp aan het historische dorpslint.

Leefbaar3B is vóór herontwikkeling van de Snip, vóór meer seniorenwoningen en zorgwoningen, vóór de bestemmingswijziging, maar met respect voor het authentieke dorpse karakter van Bleiswijk. We kijken uit naar het vervolgproces en de reactie van de welstandscommissie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*