Raad stemt in met de beheerplannen

groenonderhoudplan_gopIn de raadscommissie Ruimte hebben de Leefbaar 3B woordvoerders Jan Pieter Blonk en Georgine Zwinkels, maar ook alle andere fracties ingestemd met de beheerplannen. Het betreft de beheerplannen Openbare ruimte, Sportparken, Begraafplaatsen en het integraal beheerplan. Dit laatste plan bestaat weer uit de beheerplannen Civiele kunstwerken (bruggen en viaducten), Openbare verlichting, Bebording, Belijning, Straatmeubilair, Groen, Spelen, Stof-/onkruidbestrijding en Water. Het was een enorme hoeveelheid leeswerk voor de raadsleden. Maar het zijn duidelijke en goede plannen, die elke twee jaar zullen worden herijkt.

Toch heeft Leefbaar 3B wat zorgpunten, een citaat uit één van de beheerplannen: ”De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Lansingerland.” Een mooie zin, maar kijken we nu naar de werkelijkheid en dat is minimaal niveau C, dan maken wij ons toch zorgen dat we straks een beduimeld en verfrommeld visitekaartje over houden. lees meer

De raad heeft een paar jaar geleden, in het kader de bezuinigingen, ingestemd om van beheerniveau B naar het lagere niveau C te gaan. Of het verstandig is om de laatste eerder geplande bezuiniging van € 6 ton echt door te voeren, is nog maar de vraag. De gemeente moet niet in een “penny wise, pound foolish” situatie komen, doordat te ver doorgevoerde bezuiniging eerder en tot extra investeringen leidt. Georgine Zwinkels heeft aangegeven dat er tevens winst is te behalen op de efficiëntie van het onderhoud en dus ook op de kosten door meer controle op de uitvoering binnen het bestek van het uitbesteedde onderhoud.

Wat betreft het beheerplan Spelen ziet Leefbaar 3B graag meer speelruimte voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar. Nu zijn de speelplekken in de wijken meer gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd, maar die kinderen hebben straks een leeftijd in de categorie 12-18 jaar. Het aanpassen van de speeltuintjes naar trapveldjes of andere kleine sportveldjes kan dan een goed idee zijn, mits deze geen overlast geven voor de omwonenden.

Mooi is dat Lansingerland op veel punten ten aanzien van de buitenruimte boven het landelijk gemiddelde scoort. De ambitie dit te behouden en nog te verbeteren staat hoog in het vaandel van wethouder Simon Fortuyn en Leefbaar 3B.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*