Fractie

Raad stemt in met de beheerplannen

In de raadscommissie Ruimte hebben de Leefbaar 3B woordvoerders Jan Pieter Blonk en Georgine Zwinkels, maar ook alle andere fracties ingestemd met de beheerplannen. Het betreft de beheerplannen Openbare ruimte, Sportparken, Begraafplaatsen en het integraal […]