Een cultuurhuis als vitaliteitimpuls voor de dorpskernen

Naast de discussie over het cultuurhuis in Bleiswijk stond ook de ontwikkeling van cultuurhuizen in Bergschenhoek en Berkel centrum op de agenda van de commissie Samenleving. Leefbaar 3B worstelt met de invulling van het begrip cultuurhuis. Wouter Hoppenbrouwer gaf aan dat de komst van cultuurhuizen een doel op zich lijkt te worden. Het is natuurlijk geweldig als er burgerinitiatieven zijn, maar die moeten wel integraal worden beoordeeld. Verder zal er een serieuze interessepeiling moeten komen, die nut en noodzaak bepalen.

Wouter Hoppenbrouwer gaf aan dat hij een cultuurhuis altijd heeft beschouwd als een centrum voor amateur kunstbeoefening van dans, muziek, theater, beeldende kunst en film/fotografie. Naast het cultuurhuis ziet hij graag een sociaal cultureel centrum ontstaan voor educatie, participatie en integratie voor jeugd, senioren en werkzoekenden. lees meer

De voorstellen van het college betreffende het Spectrum te Bergschenhoek voldoet aan de visie van Leefbaar 3B. De voorstellen van Berkel en Rodenrijs zijn nog weinig concreet en feitelijk nog niet te beoordelen.

In zijn woordvoering sprak Hoppenbrouwer nog wel zijn teleurstelling uit dat de eerste ideeën over het samenbrengen van allerlei diensten en voorzieningen gericht op kinderen, zorg, cultuur, muziek, sport en overheidsdiensten in een community center in de loop van tijd het karakter van multifunctionaliteit heeft verloren.

Leefbaar 3B ziet het belang van de totstandkoming van sociale ontmoetingscentra en deelde achteraf de mening van de wethouder dat je via maatwerk en behoefte de juiste invulling moet geven aan de multifunctionaliteit van een sociaal cultureel centrum.

 

1 Comment

 1. Cultuur kost belastinggeld en de cultuur moet dus breed worden gedragen.

  Bij een cultuurhuis denk ik helaas ook weleens aan een heropvoedingshuis voor het volk door ietwat eenzijdig geengageerde kunstenaars / regisseurs.
  Zeg maar ‘de ingenieurs van de ziel’ die in zo’n pravda-huis mentaal aan de hersenpan van de burger willen knutselen.

  Nee, het moet wel gezellig blijven in een agenda-vrije sfeer.
  Zowel de meer traditionele ‘populist’ als de verlichte ‘elitair’ moeten zich in het cultuurhuis thuis kunnen voelen.
  Het cultuurhuis dient inderdaad een trefpunt voor werkzoekenden in een brede leeftijdsdiversiteit te zijn , dus de naam educatief contactcentrum waardig.
  Dan zijn populair wetenschappelijke lezingen, uitvoeringen van schone kunsten, van sporten op amateurnivo een feestelijke bron van inspiratie.

  Welke 3B amateur- pianist komt op de piano van het cultuurhuis eens een bescheiden recital van Bach, Chopin of Gershwin geven ?
  Welke wethouder komt dan eens een lezing houden over een sociaal thema .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*