Eerst onderzoeken

De raad van Lansingerland gaat instemmen met het advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). De wethouders verkeer van Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en de gedeputeerde luchtvaart van de provincie Zuid-Holland adviseren de staatssecretaris de huidige geluidsruimte van het vliegveld niet verder uit te breiden en de effecten van het uitplaatsen van de traumahelikopter eerst te goed onderzoeken. In het advies van de bestuurders van de drie gemeenten en de provincie wordt ook voorgesteld het aantal nachtvluchten te maximeren op 650 en extra handhavingspunten betreffende geluid toe te voegen.

Het advies om de geluidsruimte niet uit te breiden komt overeen met wat in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat: “Leefbaar 3B verzet zicht tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.”

De verkenner Joost Schrijnen heeft in zijn advies begin dit jaar ook aangegeven dat de geluidsruimte niet moet worden vergroot. Hij adviseerde wel de traumahelikopters uit te plaatsen, zodat de vrijkomende geluidsruimte kan worden ingenomen door de commerciële luchtvaart naar ergens in het havengebied. Dat zal bijna zeker zeer nadelig zijn voor de inwoners aan de twee koppen van de baan, te weten in Lansingerland (Bergschenhoek wordt het meest gehinderd), Schiebroek, Hillegersberg, Overschie en Schiedam. Die woongebieden zullen dan veel meer vliegtuigen over hun woningen heen krijgen. Je kunt je de vraag stellen, misschien is het verstandiger om de trauma- en politiehelikopter niet uit te plaatsen. Dat dit tegen het zere been van het vliegveld is, is wel duidelijk na de snoeiharde, dreigende, inspraak van de heer Van der Klei, die in de gemeenteraadscommissie in Lansingerland aangaf dan de traumahelikopter de toegang tot het vliegveld zal verbieden.

Het BRR advies kort samengevat

In de periode tot eventuele uitplaatsing van de heli’s:

  • Verandert er niets. De heli’s zijn er nog en de huidige totaal vergunde geluidsruimte blijft hetzelfde;
  • De staatssecretaris wordt geadviseerd aan de baankoppen extra handhavingspunten op te nemen;
  • ’s Nacht maximaal tussen de 600 en 650 commerciële vluchten. Het waren er in 2016 totaal 634;
  • De afgelegde vliegpaden moeten waarheidsgetrouw gemodelleerd worden;

Voordat verdere besluitvorming plaats vindt, wil de BRR eerst goed inzicht hebben in de haalbaarheid, de geluidshinder, de luchtkwaliteit (ook bij Schiphol wordt zo’n onderzoek gedaan), het fijnstof en de gezondheidseffecten van een dergelijke verplaatsing van de helikopterhaven, voor zowel de huidige als de toekomstige locatie.

Vliegpaden

In het advies van de BRR wordt expliciet aandacht gegeven aan de vliegpaden. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft aangegeven dat er een sterke indruk bestaat dat veel vliegtuigen zich niet houden aan de, in de luchtruimte rond het vliegveld afgesproken, vliegpaden. Een bewoner in Bergschenhoek heeft de afgelopen 12 maanden alles bijgehouden over de vliegpaden. Hij heeft een grote hoeveelheid data en hij is bereid zijn kennis over de vliegpaden te presenteren aan de wethouder en de leden van de gemeenteraadscommissie Ruimte. De leden van de raadscommissie gaven aan deze presentatie graag te willen bijwonen. Wethouder Simon Fortuyn heeft gezegd dit een goed idee te vinden. De griffie en de wethouder zullen op korte termijn een avond plannen.

Vliegveld blijft

Het vliegveld heeft bestaansrecht en dat blijft zo. Op dit moment wordt door inwoners en bedrijven van Lansingerland gebruik gemaakt van Rotterdam The Hague Airport. Dat verandert niet, alleen uitbreiding van geluidsruimte, daar is geen maatschappelijk draagvlak voor, dat is door het uitgebreide en intensieve onderzoek van de verkenner duidelijk geworden.

Wat betekent het uitplaatsen van de traumahelikopter

Als de vluchten van de traumahelikopter (25% van alle geluidsruimte) verdwijnen van Rotterdam The Hague Airport, dan kunnen er zo’n 5000 commerciële vluchten per jaar bijkomen. Dat betekent in de piekuren van 8 naar 10 vluchten/uur en over de hele dag (16 uur) van gemiddeld 3,7 naar 5,1 vluchten/uur.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*