Is het Cultuurhuis Berkel financieel haalbaar?

Op initiatief van Leefbaar 3B is afgelopen dinsdag uitgebreid gesproken over de open eindjes bij de totstandkoming van het Cultuurhuis Berkel. Het net ophalend kan worden geconcludeerd dat de raad zich kan vinden in de locatie keuze Cultuurhuis in de nieuw te bouwen uitbreiding Berkel West. Ook de invulling van de culturele functie met een centrale rol voor de bibliotheek, theater/film en horeca kan op een meerderheid rekenen.

Uiteraard kreeg de wethouder tips, die zij mee kan nemen om haar uiteindelijke raadsvoorstel aan te scherpen. lees meer


De tips hebben betrekking op de vraag of de lokale verenigingen en de bibliotheek de huur kunnen betalen. Daarnaast is een beter beeld gewenst of er sprake is van het verschuiven van culturele activiteiten in Berkel, waardoor elders leegstand ontstaat.

Over het cultuur aanbod voor Berkel en Rodenrijs en haar directe omgeving deed Wouter Hoppenbrouwer de suggestie (als inspiratiebron) om naar het concept “Cultura” in Nootdorp te kijken. Centraal staat daarbij de culturele uitvoeringen door lokale verenigingen. Leefbaar 3B ziet veel potentieel om dat aanbod aan te vullen met de mogelijkheid voor try out’s van bijvoorbeeld landelijke coryfeeën zoals Sara Kroos of Guido Spek. De wethouder suggereerde dat het ook mogelijkheden biedt voor congressen en evenementen voor het bedrijfsleven.

Wouter Hoppenbrouwer vroeg nog wel aandacht voor het goed managen van de verwachtingen, want zijn gesprekken met potentiële gebruikers stroken niet helemaal met de verwachtingen. De prangende vraag: “Wat zijn de jaarlijkse kapitaalslasten en exploitatiekosten“ bleef onbeantwoord en zal uiteindelijk doorslaggevend zijn voor het besluit of er wel of geen Cultuurhuis in Berkel centrum komt. In de raadscommissie Samenleving van 17 juni zal de voorbereiding voor het raadsbesluit over het Cultuurhuis Berkel terugkomen op de agenda.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*