Plannen Cultuurhuis Berkel nog weinig concreet

Woensdagavond 10 april is de commissie Samenleving, na bijna twee jaar radiostilte, geïnformeerd over de voortgang van de (eventuele) totstandkoming van het Cultuurhuis in Berkel centrum. Voor de goede orde: Leefbaar 3B stemde toentertijd tegen de komst van de drie cultuurhuizen omdat er geen duidelijke visie was over de invulling van de cultuurhuizen.

Ook de onduidelijkheid over de financiële consequenties lag als een steen op de maag. Na de beeldvormende avond van vorige week is die steen zeker nog niet vergruisd, enerzijds vanwege de open eindjes en anderzijds door de verkregen informatie. lees meer

Uit de presentatie bleek dat bij de omgevingsanalyse de lokale voorzieningen niet zijn meegenomen waaronder de consequenties voor Rehoboth, de overige twee cultuurhuizen en het huis van de samenleving. Verder ontbreekt er een integrale afweging en worden de lopende culturele initiatieven (Kunst in de openbare ruimte, Het cultuureiland en Het Lansingerlands historisch museum) afzonderlijk behandeld en (mogelijk) gefinancierd. De kosten voor cultuur zullen misschien exorbitant toenemen en ten koste gaan van andere beleidsvoornemens. Last but not least werd ook aangenomen dat de gemeente de culturele exploitatie financieel sluitend maakt.

Naast de nog bestaande vragen gaf de presentatie wel de inhoudelijke behoeften en het cultureel potentieel aan die kunnen bijdragen aan zorgvuldig en cultureel inhoudelijke afwegingen die de raad moet maken.

Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) gaf aan in juni een voorstel aan de raad ter goedkeuring voor te leggen. Leefbaar 3B wil daar aan meewerken, maar woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer heeft het onderwerp met het oog op de toekomst op de agenda van de commissie Samenleving van mei laten plaatsen om een zorgvuldig en integrale voorbereiding mogelijk te maken. Mogelijk als reacties hierop heeft het college van B&W besloten een extra beeldvormingsavond te organiseren op woensdag 17 april. Aanvang 20:00 uur in het gemeentehuis van Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*