Sport en bewegen is belangrijk

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart werd de visie op sport en bewegen behandeld. Voor Leefbaar 3B was het onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van deze visie waardoor de raad niet volledig zijn kaderstellende rol kan oppakken. Voor Leefbaar 3B is het belangrijk om de financiële consequenties inzichtelijk te krijgen, omdat voorkomen moet worden dat sportverenigingen, die nu erg blij zijn met de visie, straks teleurgesteld raken als de ambities naar beneden bijgesteld moeten worden. Leefbaar 3B woordvoerder Machiel Crielaard diende daarom een amendement in om de visie vast te stellen onder voorbehoud van de financiële besluitvorming in de Kaderbrief 2020. De Kaderbrief wordt eind juni door de raad vastgesteld. Het Leefbaar 3B amendement, dat ook ondertekend is door VVD, CDA en ChristenUnie, is door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

Daarnaast heeft Leefbaar 3B het amendement van de VVD met een aantal tekstuele wijzigingen in de visie “Scoren met sport” mede ondertekend. In de originele versie stonden de teksten “Bewegen moet” en “Iedereen sport.” Dit is veranderd in “Bewegen is belangrijk” en “Iedereen kan sporten”. Onze inwoners moeten zelf de afweging kunnen maken of zij wel of niet willen sporten. Leefbaar 3B vindt sport en bewegen erg belangrijk en het is heel goed dat het college dit wil stimuleren en mogelijk maken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*