Fractie

Sport en bewegen is belangrijk

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart werd de visie op sport en bewegen behandeld. Voor Leefbaar 3B was het onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van deze visie waardoor de raad niet volledig zijn kaderstellende […]