Antispeculatie beding niet voor verhuur aan familie

Op 18 april is door de gemeenteraad de Nota Grondbeleid vastgesteld. Hiermee heeft de raad instrumenten beschikbaar gesteld zodat de gemeente kan voldoen aan de woningbehoeften in Lansingerland. Een belangrijk onderdeel in de woningbehoefte en een speerpunt van Leefbaar 3B is de sociale woning bouw. Woordvoerder Johan Philippens: ”Voor Leefbaar 3B is het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn en blijven in Lansingerland.”

Met het vaststellen van de nota Grondbeleid 2019-2022 wordt er voor gezorgd dat de gemeente een sociale huurwoning, een starterswoning of een huis met een middenhuur (€ 720 – € 900 per maand) tot wel 20 jaar in dat segment kan behouden. Daarmee ontstaat een goede balans in de woningmarkt naar betaalbare woningen en wordt een grote stap gezet in het inlossen van de verkiezingsbelofte van Leefbaar 3B en opgenomen in het coalitieakkoord (20% sociale woningbouw beschikbaar voor de hele gemeente).” Een belangrijke stap dus in het realiseren van de woningbehoeften in Lansingerland.

Maar de gemeenteraad moet ook alert blijven en zorgen dat voornoemde maatregelen geen negatieve consequenties met zich meebrengen. Daarom dat Johan Philippens namens Leefbaar 3B en Ed van Zanten namens de VVD nog een aanpassing op de nota hebben voorgesteld. Beide partijen hebben voorgesteld het zogenaamde antispeculatie beding niet te laten gelden voor familieleden tot de 3e graad. Hierdoor blijft het mogelijk voor familie om elkaar te ondersteunen bij het aanschaffen van een woning. Dit voorstel werd breed omarmd door zowel de raad als het college en is met algemene stemmen aangenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*