Bruisen Binden Boeien – Cultuurnota Lansingerland

“Bruisen Binden Boeien” het motto met 3 B’s, dat spreekt Leefbaar 3B zeker aan. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich wil er graag een vierde B van Bereiken aan toevoegen.

Leefbaar 3B is positief over de cultuurnota en is blij dat er weer iets gebeurt. Het is tijd voor verandering. De Lansingerlandse samenleving komt er bekaaid van af met slechts € 12,50 per inwoner per jaar dat de gemeente Lansingerland (60.000 inwoners) uitgeeft aan cultuur. Ter illustratie; Pijnacker-Nootdorp (52.000 inwoners) geeft € 28,87 per inwoner per jaar uit. Capelle aan den IJssel (66.000 inwoners) € 47,80 en Gouda (71.000 inwoners) € 92,86. Dus voor Lansingerland moet er zeker een fors tandje bij.

Binnen de veelheid van beleidsvoornemens liggen prioriteiten voor Leefbaar 3B bij: lees meer

  1. Groei van het bibliotheek
  2. Uitbouwen van cultuureducatie
  3. Het belang van de drie historische verenigingen
  4. De vierde B. Wat willen we Bereiken

 

Groei van de bibliotheek

Leefbaar 3B heeft een warm hart voor de bibliotheek. Op de bibliotheek is de afgelopen jaren fors bezuinigd en dat moet veranderen. De raad is op pad geweest. Een dagje “cultuursnuiven”, waardoor Leefbaar 3B het concept van de Bibliotheek Gouda graag uitgewerkt ziet voor de bibliotheken in Lansingerland. Om dit te realiseren is het ook van belang te onderzoeken welke extra landelijke of provinciale ondersteuning (subsidies) te verkrijgen zijn.

Voor Leefbaar 3B moeten er wel hele sterke argumenten op tafel komen om de bibliotheek vanuit het centrum van Bleiswijk (De Snip) te verhuizen naar gebouw ’t Web. Anders gezegd, wat Leefbaar 3B betreft blijft de bibliotheek van Bleiswijk in de Snip.

Uitbouwen van cultuureducatie

Cultuureducatie op de basisscholen, daar zou van Leefbaar 3B wel een tandje bij gezet mogen worden. Alle 22 basisscholen in Lansingerland verdienen dezelfde kansen. Want juist op de basisscholen wordt het fundament gelegd voor de verder ontwikkeling van de kinderen, wat de basis vormt voor het verder ontwikkelen van het eigen talent. Met name ook voor kinderen die dat van huis weinig van kunst meekrijgen.

Het belang van de drie historische verenigingen

Leefbaar 3B vindt dat de Oudheidkundige Vereniging en het Historisch Museum in de Snip in Bleiswijk moeten blijven. De twee andere historische verenigingen (Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs) hebben geen eigen locatie. Misschien zouden zij ook gebruik kunnen gaan maken van de locatie de Snip in Bleiswijk. Op deze manier wordt de positie van het Historisch Museum in de Snip versterkt.

De vierde B. Wat willen we Bereiken

Het wordt tijd voor een eigentijdse culturele identiteit en we zullen op zoek moeten naar onze eigen invulling voor de drie kernen met als uitgangspunt: “onze eigen inwoners”

Kunst in de openbare ruimte

Voor Kunst in de openbare ruimte heeft Leefbaar 3B een lage prioriteit. Een idee is om te onderzoeken of er met de omliggende gemeentes een mogelijkheid is om een kunstuitleen (speciaal voor de buitenruimte) te starten.

Festivals en evenementen

Festivals en evenementen zijn een van de belangrijkste mogelijkheden om mensen te verbinden. Dezelfde interesse, zelfde muziek of dezelfde ervaring. Met al de sociale media komt er ook nog een ware stroom opgang van delen. Delen via Facebook delen via Twitter en daarbij hoort delen van de kosten. Dit fenomeen zou gebruikt kunnen worden om inkomsten te generen voor de festivals, maar ook voor branding van Lansingerland als we dat belangrijk vinden. Een gemeentelijke bijdragen van € 100.000 vindt Leefbaar 3B onrealistisch hoog. We moeten ervan uitgaan dat de festivals en evenementen zichzelf kunnen bedruipen. Het zij door reclame en sponsoring, het zij door de entreeprijzen.

Hoe nu verder met de Cultuurnota Lansingerland

De gemeenteraad heeft nu kennis genomen van de cultuurnota. De financiële consequenties worden besproken bij de behandeling van de Kadernota in juni 2017.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*