Fractie

OVERDRACHT BEHEER KLAPWIJKSEWEG-BOTERDORPSEWEG

Een agendapunt tijdens de commissie ruimte, betrof de overdracht beheer Klapwijkseweg-Boterdorpseweg. Nu de nieuwe  provinciale hoofdstructuur over de N471/N209 gaat, veranderd de weg in een gebiedsontsluitingsweg. De ontsluitende wegen en de rotondes zijn door de gemeente […]

Fractie

Burgermeetnet Lansingerland

Sinds enkele maanden is in Lansingerland een burgermeetnet (BML) operationeel. De heer Liefting kwam namens BML inspreken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte om de raadsleden op te hoogte te stellen van dit initiatief. […]

Fractie

Onderzoek door de Rekenkamer in 2020

De Rekenkamer van de gemeente Lansingerland voert jaarlijks twee onderzoeken uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het door de gemeente gevoerde bestuur. Hiervoor inventariseert de Rekenkamer bij de raadsfracties jaarlijks welke onderwerpen […]