Onderzoek door de Rekenkamer in 2020

De Rekenkamer van de gemeente Lansingerland voert jaarlijks twee onderzoeken uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het door de gemeente gevoerde bestuur.

Hiervoor inventariseert de Rekenkamer bij de raadsfracties jaarlijks welke onderwerpen in aanmerking komen voor een onderzoek. Uit de aangedragen onderwerpen maakt de Rekenkamer een eerste selectie.

De raadsleden bediscussiëren de geselecteerde onderwerpen en geven door middel van stemkastjes hun voorkeur aan. Op donderdag 9 januari werd de keuze voor dit jaar bepaald.

De top twee van de selectie van zes was:
1. Woonvisie
2. Duurzaamheid
De Rekenkamer beslist zelf welk onderzoek zij doet en hoe ze het doet, maar het is gebruikelijk dat de door de raad aangegeven volgorde wordt gehanteerd.

Wij zien dat de vraag naar woningen het aanbod overtreft.
Bijvoorbeeld stijgt het aantal inschrijvingen voor een sociale huurwoning sterk, terwijl de wachttijden al jaren te lang zijn. De gemeenteraad wil weten of het aantal gebouwde woningen omhoog kan en of het aanbod wel goed aansluit op de vraag om doorstroming waar dat wenselijk is te bevorderen.

Duurzaamheid is een onderwerp dat terecht veel aandacht krijgt. De vraag is in welke mate de gemeentelijke maatregelen een bijdrage leveren aan het halen van de doelen en hoe hoog de kosten zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*