Wachttijd voor een sociale huurwoningen moet omlaag

Leefbaar 3B heeft bij monde van Jan Pieter Blonk aangegeven het heel belangrijk te vinden dat de wachttijd voor een sociale huurwoning omlaag gaat. Net zo belangrijk is, dat inwoners van Lansingerland, die aangewezen zijn op een sociale huurwoning, voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning (max. € 720 per maand). In vakjargon heet dat lokaal maatwerk. Gelukkig kan dat in Lansingerland.

Jaarlijks zijn er ongeveer 240 verhuizingen naar een sociale huurwoning. Een kwart van de beschikbaar komende sociale huurwoningen kan dus verhuurd worden aan inwoners van Lansingerland. Dat zijn jaarlijks zo’n 60 woningen. In de praktijk van het afgelopen jaar is in Lansingerland 54% van de sociale huurwoningen verhuurd aan Lansingerlanders. Dat zijn ongeveer 130 woningen. Daar is Leefbaar 3B heel blij mee.

Maar is dat allemaal voldoende voor de nabije toekomst?
Nee, want de wachttijd voor een sociale huurwoning is met zo’n 50 maanden veel te lang en de druk op de sociale woningmarkt neemt toe.
🔘 Het aantal inschrijvingen neemt toe.
🔘 Aantal reacties op huuradvertenties stijgt fors.
🔘 Aantal sociale verhuringen neemt af.
🔘 Slaagkans op het kunnen huren van een sociale huurwoning daalt.

Het college van B&W geeft elf maatregelen aan om de wachttijd te verminderen, maar de belangrijkste maatregel is meer sociale huurwoningen bouwen. In Lansingerland worden de komende tien jaar totaal zo’n 4.000 tot 7.000 woningen gebouwd. Op dit moment is ongeveer 18% van alle woningen in Lansingerland een sociale huurwoningen.

Elders in de regio en landelijk ligt dat percentage aanzienlijk hoger. Misschien moeten in Lansingerland de komende jaren toch maar meer sociale huurwoningen worden gebouwd dan de 20% waar Lansingerland nu naar streeft. Veel jong volwassenen, die hier geboren en/of opgegroeid zijn, maar ook ouderen die gelijkvloers willen gaan wonen, willen graag in Lansingerland blijven wonen en dat moet mogelijk zijn. Een goede kans voor extra bouw van sociale huurwoningen doet zich binnenkort voor. In de nieuw te bouwen wijk Wilderszijde, hier komen tussen de 2.500 en 3.000 nieuwe woningen en daar kunnen heel wat extra sociale huurwoningen en gelijkvloerse woningen voor senioren worden gebouwd.

Een groot groep inwoners van Lansingerland verdient te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor het krijgen van een hypotheek voor een koophuis. Zij zijn aangewezen op de vrije huurmarkt. Maar woningen, met een voor hen geschikte huur van € 720 tot ongeveer € 950 per maand, zijn er nauwelijks in Lansingerland. Vandaar dat Leefbaar 3B er voor pleit ook meer woningen met een maandhuur tussen de € 720 en € 950 de te bouwen.

2 Comments

  1. Ouderen met een eigen woning en een niet al te hoog aanvullend pensioen (al 15 jaar geen indexering ABP) komen financieel steeds meer in de knel. Het enige kapitaal bestaat uit stenen. Een huurwoning vinden is schier onmogelijk. Kort in bijv. de vrije sector huren betekent automatisch dat je de opgebouwde inschrijfjaren bij Woonnet Rijnmond kwijt bent. Dat laatste is me al overkomen toen ik van het ene koophuis naar een kleiner koophuis verhuisde.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*