Vliegveld heeft ambitie om 2x zo groot te worden

Rotterdam-ZestienhoveIn de raadszaal van Lansingerland heeft de nieuwe directeur van Rotterdam The Hague Airport, Ron Louwerse, een zeer ambitieus plan neergelegd. Snoeihard is duidelijk geworden dat de uitbreidingsambitie van het vliegveld voor onze gemeente verstrekkende gevolgen heeft. Op nagenoeg de gehele locatie Wilderszijde is geen woningbouw mogelijk en een forse toename van het aantal bestaande woningen dat enorm veel hinder of meer overlast gaat ondervinden als de wens van Louwerse waarheid wordt. Leefbaar 3B betwijfelt of de balans van het algemeen belang tussen de fors toenemende overlast voor onze inwoners ten gevolge van de uitbreidingsambitie van het vliegveld opweegt tegen de hogere werkgelegenheid en de economische groeipotentie. Wij denken van niet.

In het Coalitieakkoord Lansingerland van mei 2014 staat: “De geluidscontouren en geluidslimieten van het vliegveld mogen niet worden opgerekt. Aan de uitbreiding van het huidige nachtregime wordt niet meegewerkt. In bestuurlijke overleggen zal het college met kracht deze standpunten uitdragen.” Dit staat en blijft voor Leefbaar 3B staan als een huis.

Nu komt het er op aan en is het van belang dat samenwerking met andere gemeenten en de provincie geïntensiveerd wordt om verdubbeling van het aantal vluchten te voorkomen.

2 Comments

  1. Persoonlijk ben ik ferm voorstander van een verdubbeling van het aantal vluchten naar en vanaf Rotterdam The Hague Airport. Dat is namelijk uitstekend voor de bedrijvigheid rondom de luchthaven. Dus zeker ook voor het nabijgelegen Lansingerland. Als je ziet hoe positief de uitbreiding van de luchthaven Eindhoven is voor de bedrijvigheid rond deze luchthaven dan moeten we daar niet zo moeilijk over doen. Zeker en vooral nu de motoren van de nieuwe generatie vliegtuigen zich nauwelijks nog laten horen. En alleen maar ‘overlast’ veroorzaakt aan mensen die blijkbaar de hele dag niets beters te doen hebben dan zich te storen aan alles wat een beetje geluid maakt. Verder moeten we als land eindelijk eens stoppen met het bouwen van nieuwe woningen. Nederland heeft namelijk al veel te veel inwoners. Vooral dankzij de ongeremde toestroom van niet-westerse burgers. Oftewel burgers die in grote meerderheid nooit van enige meerwaarde voor het land zullen zijn. Als je dan toch iets wilt bouwen in de Wilderszijde zet er dan tijdelijk een low budget tentenkamp neer voor nepvluchtelingen uit Afrika en Azië. Waar deze in afwachting van terugkeer naar hun vaderland tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Dan kun je Hergerborch weer in ere herstellen voor bewoning door de generatie ouderen die ons land mede hebben opgebouwd. In plaats van er een getto voor gelukzoekers van te maken.

  2. Vele jaren terug zijn er besprekingen geweest dat dit vliegveld een bestemming zou krijgen voor vluchten voor het zakenleven. Maar zie, de politiek en ook het rijk, de provincie en de gemeenten houden zich daar niet aan, of zal ik het maar hard zeggen: NOOIT. Laten we rekening houdende met de economische crises van 8 jaren en welke nog lang niet is beëindigd, de moed hebben om dit vliegveld te houden zoals het nu is, geen verdere uitbreiding en niet meer vluchten, maar veel (sociale)woningen te bouwen in Lansingerland. Ga nu eens hard optreden tegen de oude nu bestaande politiek en zet een nieuwe politiek in de steigers, dan kunnen we het omdraaien. Eerst woningen en bedrijven neerzetten, parken,speelgelegenheid etc. dan hebben de eigenaren van vliegvelden het nakijken en komen er geen windmolenparken.
    Beter zou zijn het bestaande vliegveld te sluiten. Er is al weinig werkgelegenheid daar en bij uitbreiding niet veel meer.
    Leefbaar 3B laat je niet in de k… kijken door de democraten.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*