Een jaar geluidsmetingen en vliegroutes in beeld

In de raadscommissie van 16 mei heeft Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk, bij de oordeelsvorming van de brief van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA over mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport, ook gesproken over de vliegroutes. Er is onduidelijkheid of de vliegpaden wel zodanig worden gebruikt, dat bewoners van Lansingerland niet onnodig extra vliegtuiglawaai ondervinden. Blonk heeft toen aangegeven dat de heer Ad Somers een inwoner van Lansingerland de afgelopen 12 maanden veel data over vliegtuiglawaai en de gevlogen routes heeft verzameld en bereid is dit aan de leden van de commissie Ruimte en de wethouder te presenteren.

Afgelopen dinsdag is de presentatie door de heer Ad Somers gegeven. Ook werden presentaties gegeven door de heren:

 • Jan van Duin van de Luchtverkeersleiding Nederland
 • Ruud Molendijk van de Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Steven van der Kleij van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport
 • Richard Spaans van de milieudienst DCMR

Na hun presentaties werd door de sprekers en panel gevormd en konden zowel raadsleden als inwoners vragen stellen over vliegroutes en het geluid. lees meer

Ook waren bewonersleden van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam aanwezig. De CRO is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. Link naar de CRO: https://www.cro-rotterdam.nl/nl/info-luchtverkeersleiding

Er zijn aan de panelleden veel goede vragen gesteld en antwoorden gegeven. Veel aanwezige inwoners hebben al jaren veel last van vliegtuiglawaai en dat wordt niet weggenomen want het vliegveld blijft bestaan. Zorgen dat onnodig lawaai vermeden wordt is toch wel de verantwoordelijkheid van het vliegveld, de luchtverkeersleiding en de inspectie.

Duidelijk werd dat de vliegpaden rond Rotterdam The Hague Airport heel erg ruim zijn en dat vliegtuigen daardoor nooit de regels overtreden. De inspectie heeft dan ook nog nooit een boete of maatregel opgelegd.

In raadscommissie van Lansingerland zal de binnenkort zeker gesproken worden over de door Ad Somers aangereikte verbeterpunten bij de DCMR, het vliegveld (RTHA) en de CRO.

DCMR

 • Transparantie in de terugkoppeling van lawaaimeldingen
 • Het grote aantal terugmeldingen verminderen, waarin wordt aangegeven dat er geen geluid- en hoogtegegevens beschikbaar zijn
 • Geen dubbele meldingen
 • Wachttijd van drie dagen tot terugmelding verkorten
 • Uitleg geven over vliegroutes die afwijken van de “standaard” route
 • In het website meldingsformulier de keuze mogelijkheden verbeteren

Vliegveld Rotterdam The Hague Airport en de Luchtverkeersleiding

 • Betere uitwisseling gegevens van RTHA naar de DCMR,
 • Meer gebruik maken om over open ruimte te vliegen in plaats van over woonwijken

CRO

 • De omgang met frequente melders verbeteren
 • De nazorg richting frequente melders verbeteren

Een compliment naar onze inwoner Ad Somers voor zijn vele werk om deze presentatie over geluid en vliegroutes te geven. Het werd ook zeer gewaardeerd dat de heren van de Luchtverkeersleiding Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het vliegveld en de milieudienst DCMR in het gemeentehuis van Lansingerland aanwezig waren.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*