Geen geluidsuitbreiding vliegveld

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat: “Leefbaar 3B verzet zicht tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.” In het advies van verkenner Joost Schrijnen wordt dat ook gezegd. Hij geeft aan: “De kern van mijn advies is dat ik draagvlak zie voor het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven binnen de huidige vergunde milieuruimte.” Met andere woorden geen verdere geluidsuitbreiding van het vliegveld.

Toch manifesteert zich een dilemma

Heli’s uitplaatsen en vervangen door verkeersvliegtuigen geeft verplaatsing van verspreide geluidshinder naar meer geconcentreerd aan de koppen van de baan in Lansingerland en Schiedam. De totale geluidsruimte blijft hetzelfde, maar wordt anders verdeeld over de omwonenden rond het vliegveld. Die andere verdeling lijkt, wat betreft geluidshinder, erg ongunstig voor heel veel bewoners in Lansingerland (met name Bergschenhoek) en Schiedam. Je kunt je dus de vraag stellen, misschien is het verstandiger om de trauma- en politiehelikopter niet uit te plaatsen. lees meer

Even wat cijfers

Als de vluchten van de traumahelikopter (25% van alle geluidsruimte) verdwijnen van vliegveld 16-hoven, dan kunnen er binnen de huidige geluidscontour 4 à 5000 vluchten van verkeersvliegtuigen per jaar bijkomen. Dat is 11 à 13 vluchten/dag. Dat betekent in de piekuren van 8 naar 10 vluchten/uur en over de hele dag (16 uur) van gemiddeld 3,7 naar 5,1 vluchten/uur.

Luchtkwaliteit

Er dient onderzoek gedaan te worden naar fijnstof ten gevolge van vliegverkeer en ook de invloed van ultra-fijnstof. Dat laatste geeft ook de GGD aan. In november gaat het vliegveld twee dagen dicht vanwege renovatie van de baan. De directeur van het vliegveld heeft aangegeven dat door een gecertificeerd bedrijf een nulmeting voor fijnstof zal worden uitgevoerd, maar dat moet zeker ook gedaan worden voor ultra-fijnstof.

Advies van Leefbaar 3B aan de BRR (Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport)

Namens de fractie van Leefbaar 3B heeft Jan Pieter Blonk het volgende advies meegegeven aan wethouder Simon Fortuyn. Stel de staatssecretaris nu voor een Luchthavenbesluit te nemen dat inhoudelijk, wat betreft de milieuruimte, gelijk is aan het huidige Luchthavenbesluit. Ga, op basis van het advies van de verkenner, direct onderzoeken wat de gevolgen van de uitplaatsing van trauma- en politiehelikopters zijn voor omwonenden, zodat duidelijkheid komt over:

  1. Welke en hoeveel omwonenden zullen bij de uitplaatsing van de heli’s meer geluidhinder gaan ondervinden en voor welke en hoeveel omwonenden zal de geluidhinder verminderen;
  2. Welke gevolgen zijn er voor de luchtkwaliteit wat betreft het fijnstof en het ultra-fijnstof.

Na beoordeling van deze vragen kan het regionaal draagvlak pas echt gestalte krijgen voor het opstellen van een nieuw Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport.

Nog een paar belangrijke punten wat de keus uiteindelijk ook wordt

  • Extra handhavingpunten voor vliegtuiggeluid in Lansingerland;
  • Het aantal commerciële nachtvluchten fixeren op het niveau van 2016. Dat zijn 634 commerciële nachtvluchten per jaar;
  • Eens met advies van Schrijnen over aanstellen van een onafhankelijke bemiddelaar bij hinderklachten van bewoners rond het vliegveld;
  • In het Luchthavenbesluit opnemen dat als er op enig moment stillere vliegtuigen komen de milieuwinst voor 50% kan worden gebruikt voor uitbreiding van commerciële vluchten.
  • Spreiding aan de randen van de nacht (vergelijkbaar met Eindhoven). RTHA is open van 07:00 – 23:00 uur. Maximaal 8 vluchten tussen 22:00 en 23:00 uur.

De raadsfracties zitten redelijk op één lijn met de adviezen aan de BRR. In de BRR zitten vier bestuurders. Wethouders uit de betrokken gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland (Simon Fortuyn) en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De BRR stelt het concept regionaal advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu op. Dat concept advies komt in juni 2017 ter vaststelling in de drie gemeenteraden en Provinciale Staten. Daarna gaat het advies naar de staatssecretaris, want het is de staatssecretaris die het Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague vaststelt. De staatssecretaris heeft twee jaar geleden aangegeven belang te hechten aan regionaal draagvlak.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*