Zwembad De Windas spart met raadsleden over uitbreidingsideeën

Op uitnodiging van Sportfondsen is voor raadsleden een presentatie gegeven over het verleden, het heden en de toekomst van zwembad De Windas.

Over het verleden en het heden kunnen wij kort zijn. Leefbaar 3B is trots op het zwembad en alle haar medewerkers. Het aantal gebruikers groeit gestaag. Qua bedrijfsvoering staat duurzaamheid en veiligheid van de bezoekers hoog in het vandaal. In vergelijking met landelijke benchmarks doet De Windas het op alle vlakken zeer goed. Verder is ook het vermelden waard, dat De Windas alles op eigen kracht exploiteert en geen gemeentelijke bijdrage in haar exploitatieresultaat ontvangt.

Het management van De Windas informeerde de aanwezige raadsleden over de toekomst. Zo wordt een toename van het aantal doelgroepen voorzien. Hierbij speelt de vergrijzing een rol, alsmede de toename van mensen met een chronische ziekte. Vooral voor de oudere en chronisch zieke inwoners is zwemmen van essentieel belang. Immers, het draagt bij de gezondheid en heeft ook een sociale ontmoetingsfunctie. Lansingerland is ook een jonge gemeente met veel nieuwbouwwoningen, dat betekent veel meer baby- en peuterzwemmen.

De groei van het aantal inwoners, de huidige wachtlijsten en wensen van zwemvereniging De Watervogels is voor de manager van het zwembad, Vera van Welzenis, reden om proactief aan de slag te gaan en presenteerde de eerste schetsen van ideeën om het zwembad uit te breiden. De “kraamkamer ideeën” werden door de raadsleden van positief kritische kanttekeningen en ideeën voorzien en zullen worden meegenomen in een nader op te stellen business case.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*