Levendige dorpscentra

Tijdens de raadscommissievergadering Algemeen Bestuur is op verzoek van de fractie van WIJ een bespreking gevoerd over de vitaliteit in de dorpscentra van Bergschenhoek en Bleiswijk. Zij hadden daarbij twee concrete vragen aan alle fracties.

  1. Maakt u zich zorgen over de vitaliteit van de winkelcentra in Bergschenhoek en Bleiswijk?
  2. Vindt u ook dat er uiterlijk in het voorjaar 2017 onder leiding van college gesprekken moeten worden gevoerd met inwoners, winkeliers, bewoners en verenigingen?

Leefbaar 3B heeft zorgen over de vitaliteit van de winkelcentra van Bleiswijk en Bergschenhoek. En ook Leefbaar 3B wil geen winkelleegstand. lees meer

Helaas hebben we ook te maken met marktwerking. Daar kan de gemeente weinig tot geen invloed op uitoefenen. Wel kan de gemeente voorwaarden scheppen om het vestigingsklimaat zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Hulde is er voor de winkeliersverenigingen die veel initiatieven ontplooien en vooral zij hebben ondersteuning van de gemeente hard nodig. Het gaat dan over het vergroten van de veiligheid in de winkelcentra. Veiligheid is momenteel een “hot item” zeker in het centrum van Bergschenhoek. Leefbaar 3B raadslid Marjolein Gielis was duidelijk: het moet gaan om het stimuleren van mogelijkheden.

Op vraag 1 zegt Leefbaar 3B ja. Leefbaar 3B maakt zich zorgen over de vitaliteit van de winkelcentra in Bergschenhoek en Bleiswijk. Deze zorg heeft Leefbaar 3B al vaker bij het college geuit. Maar misschien bieden de ontwikkelingen om ons heen óók kansen. Wellicht is er een aanzuigende werking voor onze gemeente en moeten we daar een slim plan voor maken. Zielig achterover gaan zitten wachten op de klappen die we krijgen door de ontwikkelingen om ons heen waar we weinig invloed op hebben heeft geen zin. “If you can’t beat them, join them.”

Op vraag 2 kunnen wij een volmondig ja geven. Leefbaar 3B wil graag dat er intensiever gesproken wordt met alle betrokken partijen.

En tot slot: laten we vooral de aanwezige energie ín de dorpskernen gebruiken. We moeten een vorm zien te vinden waarbij inwoners, bedrijven en gemeente kunnen samenwerken. De kracht zit in de samenleving en de gemeente moet daar bij helpen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*