De toekomst van de Metropoolregio, mensen belangrijker dan stenen

MRDHVrijdagmiddag 7 april was er voor bestuurders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een minisymposium genaamd “Wij verbinden mensen” ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van de Vervoersautoriteit MRDH, Willem Benschop. Wethouder Simon Fortuyn was aanwezig als lid van de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit en Jan Pieter Blonk als lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit.

Het mini-symposium ging over bestuurlijke en fysieke verbindingen in een metropoolregio. “Wij verbinden mensen” is het motto van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, die binnenkort wordt vastgesteld. Verbinden staat ook voor de samenwerking tussen de 23 gemeenten van de MRDH met de andere overheden, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. De sprekers zijn Wim Derksen en Arie Bleijenberg. lees meer

Wim Derksen is hoogleraar bestuurskunde en heeft zijn sporen onder andere verdiend op het gebied van advisering over bestuurlijke inrichting. Hij is onder andere auteur van het boek Haagse Oersoep -over de overheid en hoe het beter kan.

Arie Bleijenberg is ruim 25 jaar betrokken bij de mobiliteitsproblematiek en auteur het boek Nieuwe Mobiliteit – na het autotijdperk. Door zijn werk als onderzoeker en adviseur bij de overheid kijkt hij vanuit verschillende invalshoeken naar de complexe samenhang tussen mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en economie.

Het was een plezier om naar beide heren te mogen luisteren. Derksen confronteerde de regiobestuurders met de stelling “Het gaat niet goed met de regio.” In de periode 2008 – december 2014 groeide het aantal banen in Amsterdam met 12.000 en in Utrecht met 5.000, maar Den Haag verloor 18.000 banen en Rotterdam verloor maar liefst 22.000 banen. Utrecht heeft meer banen dan Rotterdam. Dat was een aardige binnenkomer bij de start van het betoog van Derksen.

In de MRDH wordt onvoldoende omgeschakeld van industrie naar kenniseconomie en er zijn in de regio te weinig kennisinstellingen. Het opleidingsniveau is te laag, vooral in Rotterdam is dat het geval, slechts 36% is hoog opgeleid. Voor de terugloop van het aantal banen in de MRDH zijn wel verklaringen. Er zijn minder banen bij de overheid, maar ook in de Rotterdamse haven is dat het geval. Daar komt nog bij dat de haven enorm afhankelijk is van fossiele energiebronnen en dat vraagt in de komende 20 à 30 jaar een enorme omschakeling. Van een bedreiging moet een kans gemaakt worden, maar zover is het nog niet.

Het is ook van groot belang dat regionale problemen rondom de twee steden Rotterdam en Den Haag niet worden vergeten. De randgemeenten mogen niet uit beeld raken, de bewoners zijn ook inwoners van de Metropoolregio en zij dragen bij aan goede woon-, leef-, recreatie- en werkomstandigheden, voor de gehele regio. Bereikbaarheid binnen de gehele Metropoolregio is dan ook van groot belang. Het openbaar vervoer tussen de 21 randgemeenten en Rotterdam en Den Haag, maar ook tussen Rotterdam en Den Haag, moet daarin een hele grote plaats innemen.

Op de mobiliteitsproblematiek ging Arie Bleijenberg uitgebreid in. Het openbaar vervoer in het stedelijk gebied dat de MRDH is, is van heel groot belang. Op ruit van Rotterdam rijdt veel lokaal verkeer. Die auto’s zouden grotendeels door het OV moeten worden afgevangen. De prognose van Bleijenberg betrreffende het aantal verplaatsingen in km/persoon/dag zal in 2050 in vergelijking met 2010 voor lopen en fietsen heel licht toenemen, voor het OV licht stijgen en voor de auto licht dalen. Het vliegverkeer in Nederland zal in deze vergelijkende prognose fors stijgen. Wat dit laatste voor invloed heeft op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is nog ongewis.

Samenvattend is aan de bestuurders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het volgende meegegeven:

  • Meer omschakelen van industrie naar kenniseconomie
  • Bereikbaarheid is van groot belang
  • Een goed woon- en leefklimaat is een randvoorwaarde
  • Denk vanuit het gedrag van burgers en bedrijven
  • Mensen zijn belangrijker dan stenen

Jan Pieter Blonk

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*