Metropoolregio

De fractie van Leefbaar 3B heeft grote zorgen bij de totstandkoming van de samenvoeging van de Stadsregio Rotterdam en de Gewest Haaglanden tot de Metropoolregio op 1 januari 2013.
Het lijkt er op dat alles al in kannen en kruiken is gaf Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk aan in de commissie Algemeen Bestuur.
Wat is de invloed van de 24 deelnemende gemeenten. Wat kunnen die gemeenteraden nu doen? De volgende punten zijn voor Leefbaar 3B van groot belang.

  • De democratische legitimatie moet goed tot uitdrukking komen.
  • Het moet duidelijk worden welke belangen van burgers en bedrijven in het geding zijn.

Een belangenafweging tussen wel of niet een Metropoolregio moet gemaakt worden. Eén ding is zeker de Wgr+ regeling houdt op 1 januari op te bestaan. Dat is afgesproken in het regeerakkoord. Dat betekent dat huidige Stadsregio Rotterdam, waarin ook Lansingerland deelneemt ophoudt te bestaan. De regering maakt het wel mogelijk om op een bijna identieke wijze als in de Stadsregio verder te gaan in de Metropoolregio, maar onder de voorwaarde dat de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden hierin samen opgaan.

De belangrijkste samenwerkingsgebieden betreffen:

  • Vervoer (wegen en openbaar vervoer)
  • Economie
  • Doorgaande groenstructuren, water en milieu

Niet doorgaan van de Metropoolregio betekent dat deze belangrijkste beleidsterreinen weer naar de Provincie gaan, nadat deze zo’n 15 jaar bij de beide stadsregio’s zijn geweest. De gemeenten die samen de Stadsregio vormen komen dan op afstand te staan van deze beleidsterreinen en zitten dan niet meer aan de bestuurstafel.

Daarnaast zijn er vragen over het vorming van de beoogde Metropoolregio.

  • In hoeverre kunnen de bestuurders van de Metropoolregio de belangen van hun eigen gemeente behartigen?
  • Hoe kan voorkomen worden dat de beide grote gemeenten Rotterdam en Den Haag alleen de lakens gaan uitdelen?
  • Wat gebeurt er als niet alle gemeenten zich aansluiten bij de Metropoolregio?
  • De politieke vorming van de Metropoolregio zit in een snelkookpan. Moet binnen een paar maanden in een juridische vorm gegoten worden. Is dat haalbaar in zo’n korte tijd, is dat niet vragen om ongelukken, moeten de 24 gemeenten aan de minister uitstelvragen?

In de fractie zal, naar aanleiding van de bespreking in de commissie Algemeen Bestuur van 15 maart, opnieuw gediscussieerd worden over het standpunt van Leefbaar 3B betreffende de Metropoolregio. De plussen en de minnen, de vragen en het tempo zullen dan onderdeel zijn van de afweging. In de raadsvergadering van 29 maart 2012 wordt de vorming van de Metropoolregio opnieuw besproken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*