Uitbreiding toezicht en handhaving is nodig

Toezicht-Handhaving_JanvanderLaan

In de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van 6 april 2016 is het initiatiefvoorstel “Vaststellen beleid betreffende toezicht en handhaving” van Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan besproken. Tijdens deze commissie heeft Jan van der Laan kunnen peilen hoe andere fracties tegen het initiatiefvoorstel en de reactie van het college aankijken. Het initiatiefvoorstel behelst een uitbreiding van het aantal handhavers (Boa’s) voor toezicht en handhaving binnen onze gemeente.

 Omdat de politie zich steeds meer richt op haar kerntaken. Het werkaanbod is regelmatig zo groot dat de inzet van de politie voor allerlei ergernissen, zoals jeugdoverlast en meldingen door vrijwilligers van buurt toezicht, schaars is. Daarnaast werkt de politie in een veel groter gebied dan onze gemeente en zijn er sowieso al veel te weinig wijkagenten in Lansingerland.

lees meer

Met het inzetten van goed gekwalificeerde handhavers kan de gemeente beter zelf de verantwoordelijkheid oppakken en is daardoor minder afhankelijk van de inzet van de politie. Kwalitatief goede handhavers surveilleren solo, zoals de wijkagent dat ook doet. De taken van de handhaver zijn het signaleren van wat er speelt op straat en het ingrijpen op zaken die de inwoner en/of ondernemer van dichtbij raken. Door samenwerking van politie en handhaver kan er krachtiger worden opgetreden tegen overlastgevers en daders van misdrijven. De handhavers zijn geen bonnenkanonnen. Zij treden op als gastheer, houden toezicht en handhaven.
 

De bedoeling is dat de handhavers intensief samenwerken met jongerenwerk, vrijwilligers van buurttoezicht, wijkagenten, ambtenaren van het recreatieschap Rottemeren, inwoners en ondernemers. Het terugverdienmodel zit vooral in het voorkomen van vernieling, baldadig gedrag, jeugdoverlast, woninginbraken, overvallen en autodiefstallen. Daarnaast zijn de handhavers op straat het aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers. De handhavers geven antwoord, zij zijn te voet en op de fiets zichtbaar op straat op tijden dat dat nodig is, en dat kan ook ’s nachts zijn. Lansingerland is een veilige gemeente, maar doordat in omliggende gemeenten de handhaving geïntensiveerd wordt, wijken overlastgevers uit naar aangrenzende gemeenten, zoals Lansingerland.

 

Jaarlijks noteert de gemeente een behoorlijke schadepost ten gevolge van baldadigheid veroorzaakt door: jeugdoverlast, drankmisbruik, inwoners/ondernemers die onbevoegd misbruik maken van de buitenruimte. Lansingerland heeft veel jeugd in haar gemeente en steeds meer jongeren vanuit andere gemeenten bezoeken onze middelbare scholen in Lansingerland. De verwachting is dat onze gemeente einde dit jaar de grens van 60.000 inwoners bereikt.

 

Tijdens de commissievergadering heeft Jan van der Laan veel feedback gehad van de andere fracties en heeft hij het initiatiefvoorstel nader toegelicht en heel veel vragen beantwoord. Een aantal fracties vindt de uitbreiding van het aantal gemeentelijke handhavers niet nodig. Bij andere fracties is draagvlak aanwezig voor zijn initiatief, maar op bepaalde onderdelen in het voorstel moet nog onderzoek worden verricht. Inmiddels heeft Jan van der Laan een planning gemaakt om zijn gesprekken te voeren en informatie te halen, te delen en weer naar de raad te brengen.

 

Leefbaar 3B heeft de overtuiging dat de uitbreiding van het aantal handhavers een doelmatige besteding is en dat daarbij iets wordt teruggegeven aan inwoners en ondernemers.

1 Comment

  1. Het investeren in gemeentelijke Handhavers voor de hinder/overlast bestrijding en voor de veiligheid is zeer wenselijk.

    Liever investeren in een geloofwaardige APV ( meer dan een dode letter) dan gemeentegeld potverteren in een versnipperde Windmolen-Mania van zakenlieden, gehuld in de groene mantel van de wereldverbetering.

    Echte Duurzaanheid – met een grote D geschreven – kent de hoogste prioriteit toe aan de leefbaarheid, rust , orde en veiligheid in de directe woonomgeving.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*