Leefbaar 3B initiatief “Extra Boa’s voor veiligheid op straat” eindelijk vastgesteld

Ruim twee jaar na het initiatief raadsvoorstel van Leefbaar 3B ingediend door Jan van der Laan is het er nu van gekomen. Het aantal Boa’s (handhavers op straat) wordt uitgebreid en tegelijkertijd wordt ook het aantal jeugdwerkers op straat uitgebreid. Alles om overlast op straat en in de woonbuurt te verminderen. Afgelopen week heeft de raad van Lansingerland hiervoor het beleid Toezicht en Handhaving vastgesteld.

De uitwerking van dit initiatiefvoorstel en de later ingediende motie hangt samen met de ontwikkelingen van voorzieningen voor oudere jeugd in de buitenruimte, het realiseren van WiFi op dergelijke plekken en jeugdparticipatie van jongeren.

Door de uitbreiding van Boa’s kan de dorpsboa geïntroduceerd worden, waardoor er vanuit de gemeentelijke handhaving aangesloten wordt bij het wijkgericht werken. De dorpsboa zorgt voor de contacten met bewoners, buurttoezicht, de woningcorporatie, jongerenwerk, de wijkagent en met diverse gemeentelijke afdelingen. Hiermee worden de onderlinge lijnen korter, waardoor problemen en ontwikkelingen in een wijk sneller gesignaleerd worden en daadkrachtig en adequaat aangepakt kunnen worden. lees meer

De Boa’s zijn de gastheer/gastvrouw van Lansingerland. Dit betekent dat zij aanspreekpunt van en voor de gemeente zijn en zo doende gedragsbeïnvloeding en het daadwerkelijke handhaven een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid op straat in Lansingerland. Dit betekent ook dat de Boa’s veelvuldig in de avond- en nachtelijke uren worden ingezet, zodat zij samen met jongerenwerk en desgewenst met de politie jeugdgroepen kunnen aanspreken op hinderlijk en overlast gevend gedrag. Een belangrijk aspect hierbij is het gesprek met de jongeren en het luisteren naar wensen, klachten en hulpvragen.

Door uitbreiding van het aantal Boa’s en jeugdwerkers op straat kan nog beter uitvoering worden gegeven aan het Integrale Veiligheidsbeleid van onze gemeente. Dit beleid richt zich op het verminderen van overlast en criminaliteit en het versterken van het veiligheidsgevoel van inwoners, winkeliers en ondernemers.

Met burgemeester Pieter van de Stadt is de integrale samenwerking het laatste jaar aanzienlijk verbeterd en hij ziet met de uitwerking van het initiatief en de motie Toezicht en Handhaving van Leefbaar 3B nog meer kans om de samenwerking tussen de veiligheidspartners te intensiveren, wat ten goed komt aan de inwoners van Lansingerland. Ook de politie ziet de intensievere inzet van (dorps)boa’s als waardevolle aanvulling, omdat zij op basis van “kennen en gekend worden” (als de bekende boa) een goede informatiepositie krijgen en een publieksvriendelijke bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid rondom woningen, scholen en in winkelcentra.

1 Comment

 1. Gelukkig is er bij Leefbaar-3B nog oog voor dagelijkse zaken zoals overlast, hinder en het aan de laars lappen van de APV door het willekeurig parkeren/stallen van oude bonkige vrachtauto’s in de woonwijk.

  Heel wat beter dan de Haagse decor-issues met de jeukwoordjes Migratie, Duurzaamheid , Klimaat, Opwarming etc, die worden uitgedragen door de gemeentelijke ‘stootbrigades’ van de landelijke partijen !

  Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) bevestigde mij desgevraagd vorig jaar per antwoord-email ( van 26 mei 2017) dat het langduriger stallen/ parkeren van twee-assige /zeswielige vrachtwagens in de woonwijk verboden is.

  Want het is immers geen pretje als het uitzicht op het Korenbloem plein volledig ontnomen wordt omdat als je tegen de achterkant van een oude haveloze vrachtwagen/ verrijdbare opberg-schuur moet aankijken.

  Om nog maar niet te spreken van de moeite die grote vrachtauto’s (zoals de Irado’- vuilophaalwagen) hebben om dit obstakel- op de hoek van de Korenbloem en de Kennedylaan- zonder brokken te kunnen passeren.

  Gelukkig is nu het voorstel van Leefbaarheids-raadslid Jan van der Laan aangenomen .
  En dus hoop ik dat de Handhaving van Lansingerland zich niet langer hoeft te beroepen op de onmacht om zelfs maar een deuk te slaan in een pakje boter van APV overtreders !
  En dat de Handhaving met meer BOA’s dan ook daadwerkelijk gaat handhaven , ten einde onnodige verloedering van de woonwijken /openbare ruimte te keren.

  Tevens een goede gelegenheid voor B&W om te tonen dat de eigenaar van een oude vrachtwagen /mobiele opberg-schuur de wet niet eigenhandig kan verzetten of een soort gedoogd gewoonterecht kan afdwingen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*