Raad wil geen windmolens vlak bij woonkern de Kruisweg

Verschillende plaatsen in Zuid-Holland zijn door het provinciebestuur aangewezen om mogelijk windturbines te plaatsen. Een van die plaatsen is het Prismagebied ten noorden en zuiden van de A12 en vlak naast de Bleiswijkse woonkern De Kruisweg.

De Kruisweg een buurtschap in Lansingerland heeft het al behoorlijk te verduren. Vijftien jaar geleden was Prisma nog een weiland van boer Piet van der Eijk. Maar al snel werd er een groot bedrijvenpark gepland. Aanvankelijk met bedrijfsgebouwen die maximaal 20 meter hoog mogen zijn. Later is die 20 metergrens opgerekt naar 30 meter hoogte. Onlangs zijn in het gebied 380 KV elektriciteitsmasten geplaatst, die 60 meter hoog zijn. Nu wordt gesproken over windturbines met een hoogte van 200 meter. Ondertussen ligt de provincie al vijf jaar dwars over een 4 meter hoog geluidscherm tussen de provinciale weg N209 en de woningen aan de Kruisweg. lees meer

Aanvankelijk stelde het college van B&W in het “Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland” voor dat op bedrijvenpark Prisma ten minste voor 12 MW aan windturbines geplaatst zou worden en dat zijn afhankelijk van de grootte minimaal vier windmolens. Minimaal 12 MW kan ook betekenen 20 MW of meer, terwijl altijd is gesproken over 12 MW en niet meer. Met de woorden “ten minste 12 MW” kan de wijd poort open gezet worden voor meer, misschien wel veel meer windturbines vlak bij onze woonkern Kruisweg, want potentiële plekken in het gebied zijn er zat.

Om te verzekeren dat het in Prisma om 12 MW gaat en niet om ten minste 12 MW heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk een wijzigingsvoorstel ingebracht om er voor te zorgen dat het om maximaal 12 MW gaat, zodat de bewoners van de Kruisweg niet opgescheept worden met heel veel windmolens vlak bij hun huizen.

Het Leefbaar 3B amendement, dat rekening houdt met de bewoners van de Kruisweg, is door de gemeenteraad aangenomen. Met de steun van de fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD en WIJ is dit wijzigingsvoorstel met 19 stemmen voor aangenomen. De fracties van de D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks hebben met in totaal 8 stemmen tegen het amendement gestemd. Zij vonden dat er in het Prismagebied en dus ook vlak bij de Kruisweg onbeperkt meer dan 12 MW aan windturbines mag worden gepland. Gelukkig gaat dat niet door.

Daarnaast heeft het college van Lansingerland van de provincie overgenomen dat tot vlak bij woonkern de Kruisweg windturbines geplaatst kunnen worden, terwijl de provincie 650 meter afstand houdt tot de Zoetermeerse woonkern Oosterheem. Het tweede Leefbaar 3B wijzigingsvoorstel heeft de kans dat op Prisma, binnen 650 meter van woonkern de Kruisweg, windturbines worden gebouwd aanzienlijk verkleind. Eerst buiten de grens van 650 meter worden windmolen gebouwd en als onverhoopt er toch een voorstel komt om binnen de 650 meter een windmolen te bouwen, zal de gemeenteraad dan een planologisch besluit (omgevingsvergunning) nemen en dat kan ook zijn geen windmolen binnen 650 meter van de woonkern Kruisweg. Ook bezwaren en zienswijzen indienen is dan allemaal mogelijk en de juridische inspraak van de bewoners ligt met dit amendement volledig open. Het Leefbaar 3B amendement (wijzigingsvoorstel), dat rekening houdt met de bewoners van de Kruisweg is door de gemeenteraad aangenomen. Als enige was de fractie van de PvdA tegen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*