Windturbines in Lansingerland – Onderzoek provincie Zuid-Holland

Windmolens langs A12Afgelopen week heeft Gedeputeerde Staten het concept-milieueffectonderzoek (PlanMER) naar alternatieve locaties voor windenergie in Zuid-Holland afgerond.

In totaal heeft de provincie 46 locaties onderzocht waarvan 44 in de regio Rotterdam. Dit onderzoek maakt geen keuze voor bepaalde locaties, maar biedt inzicht in de mogelijkheden en eventuele beperkingen bij plaatsing. De komende periode zullen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, in overleg met de gemeenten en de regio, het traject van locatiekeuze ingaan. Naast geluid, slagschaduw en veiligheid is in het onderzoek ook gekeken naar de invloed op de flora/fauna (natuur), het landschap, recreatie en de cultuurhistorie. Ook de onderlinge samenhang van dicht bij elkaar geleden locaties is onderzocht. Als deze gegevens moeten worden meegewogen om tot een juiste beslissing te komen over het al dan niet bouwen van een windturbine op die specifieke plek.

In Lansingerland bevinden zich zes onderzoeksgebieden voor windturbines. lees meer

  • Prisma/Bleizo Zuid (gem. Lansingerland) – locatie 12

Het gebied wordt omsloten door A12, N209, Laan van Mathenesse en bedrijventerrein Lansinghage. Hier zijn Adventure World, TranSportium en kantoren gepland en ligt het verdeelstation van Tennet. Allen worden niet genoemd in de begeleiden tekst en hier lijkt door de provincie geen rekening mee te zijn gehouden. Er wordt voor dit gebied gedacht aan maximaal vier windturbines.

  • Prisma/Bleizo(gem. Lansingerland) – locatie 16

Bedrijvenpark Prisma. Het gebied wordt omsloten door A12, N209 (De Kruisweg), Zoetermeerse Laan en Oosterheemlijn. Er wordt voor dit gebied gedacht aan maximaal drie windturbines.

  • Prisma/Bleizo Noord (gemeente Lansingerland) – locatie 15

Bedrijventerrein. Het gebied wordt omsloten door N209 (de Kruisweg), Zoetermeerse Laan, Oosterheemlijn en Spiegeldijk. Er wordt voor dit gebied gedacht aan maximaal drie windturbines.

Mogelijke locaties voor Windturbines bij Prisma/Bleizo 12, 15 en 16
Mogelijke locaties voor Windturbines bij Prisma/Bleizo 12, 15 en 16
  • Bedrijventerrein Oudeland (gem. Lansingerland) – locatie 13A

Aan de naam is niet te zien dat ongeveer de helft van het onderzoeksgebied de gehele Bergboezem betreft. De Bergboezem is een deel van natuur- en recreatiegebied de Groenzoom. Het andere deel is bedrijvenpark Oudeland en vlak bij het woongebied Westpolder. Er wordt voor dit gebied gedacht aan maximaal acht windturbines. Provincie noemt het een vrij risicoloos onderzoeksgebied. Daar kun je aan twijfelen. De locatie is feitelijk onhaalbaar vanwege de hoogtebeperking door het vliegveld. De maximum hoogte van bouwwerken varieert daar van 30 tot 40 meter en windturbines zijn wel drie keer zo hoog. Provincie voorziet dit eigenlijk ook en kwalificeert dit gebied op voorhand niet kansrijk.

  • Bedrijventerrein Oudeland (gem. Lansingerland en Rotterdam) – locatie 13B

Hier is, al lijkt de naam er wel naar te verwijzen, geen enkele relatie van dit onderzoeksgebied met bedrijvenpark Oudeland. Het onderzoeksgebied betreft een klein deel van het natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik, de Schiebroekse Polder, natuurgebiedje Park de Polder en bijna de gehele Wilderszijde, het geplande woongebied waar in 2019 de eerste paal de grond in gaat. Bij de provincie lijken ze niet te weten wat er planologisch allemaal speelt in dit gebied. Maximaal zes windturbines zouden er geplaatst kunnen worden. De locatie is feitelijk onhaalbaar vanwege de hoogtebeperking door het vliegveld. De maximum hoogte van bouwwerken varieert daar van 30 tot 40 meter en windturbines zijn wel drie keer zo hoog. Provincie voorziet dit eigenlijk ook en kwalificeert dit gebied op voorhand niet kansrijk.

Mogelijke locaties voor Windturbines bij Oudeland 13A en 13B
Mogelijke locaties voor Windturbines bij Oudeland 13A en 13B
  • Noorden van Bergse Bos (gem. Lansingerland) – locatie 14

Het onderzoeksgebied ligt aan weerszijden van de Hoeksekade in Bergschenhoek en wel van af de afsluitpaal in de Hoekskade tot aan de Kromme Tochtweg. Ten zuidwesten van dit deel van de Hoeksekade ligt een open polder landschap met Boerderij Het Lansingerland en ten noordoosten ligt een kassengebied. Er wordt voor dit gebied gedacht aan maximaal drie windturbines. Ook deze locatie is feitelijk onhaalbaar vanwege de hoogtebeperking door het vliegveld. De maximum hoogte van bouwwerken varieert hier van 20 tot 40 meter en windturbines zijn wel drie keer zo hoog. Provincie voorziet dit eigenlijk ook en kwalificeert dit gebied op voorhand niet kansrijk.

Het ligt heel erg voor de hand dat de provincie met Lansingerland gaat praten over de drie Prisma/Bleizo onderzoeksgebieden. Als de provincie toch ook verder wil met de andere drie onderzoeksgebieden in Lansingerland, die gelegen zijn in de nabijheid van Rotterdam The Hague Airport, zal ongetwijfeld de Rijksluchtvaartdienst of de Luchtverkeersleiding Nederland daar een stokje voor steken.

Mogelijke locaties voor Windturbines Noorden van Bergse Bos
Mogelijke locaties voor Windturbines Noorden van Bergse Bos

Uitgebreidere informatie is te vinden via deze link:

Documenten onderzoekslocaties concept planMER VRM windenergie

 

2 Comments

  1. Naar mijn mening zijn er politici met een hoeveelheid ambtenaren en ontzettend veel instanties(met het vinkjes logo) welke in opdracht van het kantoor Brussel en de firma’s welke miljarden overhebben om firma’s op te kopen(zij gaan de wijze van politiek bedrijven bepalen), reeds vele maanden bezig om met belastinggelden het landschap in te richten met verticale staven met molentjes. Dit is niet meegaan met anders denkenden (worden weggezet als laag opgeleiden of stemmers op de partij van de Wilderszijde) maar hun wil met niets ontziende middelen doorzetten. Mochten er toch op welke plek dan ook in of rondom Lansingerland deze molentjes moeten worden neergezet, herschrijf dan maar direct de begroting 2017>>>>> beste raad. Woningen zijn nodig, geen ronddraaiende subsidie(belastinggeld) molentjes.

  2. Lees zojuist het rapportcijfer van het Zuid-Hollandse Landschap over de waardering van het Nederlands landschap en dat is tussen de 6,5 en 7,5. Het onderzoek laat ook zien dat verkeer en geluidsoverlast de grootste verstoorders zijn van de omgeving. En dan komt de volgende zin beste lezers: De overlast van windmolens,verkeer,rommel/slecht onderhoud is relatief het meest toegenomen in het afgelopen jaar. De provincie zet zich er voor in om de groenbeleving in de provincie te vergroten en volgens de bevolking in de provincie Zuid Holland, doe je dit niet met b.v. windmolens neerzetten.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*