Veiligheid op één. Leefbaar 3B is de partij van de Veiligheid

Veiligheid, criminaliteit en openbare orde wordt voor kiezers het belangrijkste thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek door I&O Research. Kiezers is gevraagd naar hun belangrijkste reden om op een partij te stemmen.

Resultaten 2014-2018

Voor de resultaten uit de raadsperiode 2014-2018 kan Leefbaar 3B met trots aantonen de partij van de veiligheid te zijn.

Dit heeft Leefbaar 3B gedaan:

 • Vanaf juni 2015 veel nachtelijke overlast in Bleiswijk bij de watertuin aan de Gruttostraat. Niet alleen vragen stellen, maar herhaalde malen in de avond en nacht (02.00 uur) live aanwezig en in gesprek gaan met de jeugd en bewoners.
 • Leefbaar 3B dient het initiatiefvoorstel Toezicht en Handhaving in om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren.
 • Op initiatief van Leefbaar 3B wordt de bezuiniging op jeugd- en jongerenwerk teruggedraaid zodat er extra inzet gepleegd kan worden op het preventief jeugdbeleid in relatie tot het veiligheidsdossier.
 • Op initiatief van Leefbaar 3B is € 150.000 extra vrijgemaakt voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit, uitbreiding jongerenwerk en betere efficiënte samenwerking in de veiligheidsketen.
 • In november 2016 werd door Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer de eerste motie ingediend voor meer wijkagenten in Lansingerland.
 • Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 is op initiatief van Leefbaar 3B € 60.000 euro extra vrijgemaakt voor het jeugdwerk op straat. Dit was overigens een herhaalde poging nadat de VVD en het CDA in juni 2017 het niet nodig vonden om het voorkomen van jeugdoverlast en dus veiligheid te bevorderen.
 • In november 2017 heeft de raad uiteindelijk met de Leefbaar 3B wens tot uitbreiding van het aantal BOA’s (handhavers op straat) ingestemd. lees meer

 

Raadsperiode 2018 -2022
Leefbaar 3B zal ook de komende periode op veiligheid inzetten. Het aantal BOA’s is ondanks de recente uitbreiding nog te weinig. In het Kieskompas is Leefbaar 3B het meest uitgesproken als het gaat om de inzet voor veiligheid van onze inwoners.

Om de veiligheid te bevorderen, wil Leefbaar 3B meer geld uittrekken voor ordehandhavers (BOA’s) op straat. Daarnaast is Leefbaar 3B groot voorstander van cameratoezicht. Last but not least: De gemeente moet met buurtpreventieteams het veiligheidsgevoel in de wijken versterken.

Resumerend: Hecht u als inwoner aan veiligheid, dan komt uw stem op Leefbaar 3B van lijsttrekker Simon Fortuyn goed tot zijn recht.

1 Comment

 1. Goed dat Leefbaar-3B zich inzet voor concrete veiligheid.
  Beter dan slechts iets te mompelen over beleving van het veiligheidsgevoel en over het opkrikken van dat gevoel door een erkende hypnotiseur, zoals door enkele landelijk georganiseerde partijen wordt beoogd.

  Een punt waar ik bij Leefbaar 3B wel wat kritischer over ben is de onnodige verloedering van het straatbeeld door het ongestraft wildparkeren van oude vrachtauto’s cq mobiele opberg-schuren op de parkeerplaatsen in de woonwijken.
  Dat zou de wethouder openbare ruimte -tevens lijstrekker van Leefbaar 3B- moeten aanspreken!

  Ik probeer al geruime tijd bij Leefbaar 3B meer aandacht te vragen voor dit punt.
  Waarom geen expliciete agendering binnen het kader van rust, orde , veiligheid en woongenot, waarvoor Leefbaar zegt zich sterk te maken ?

  We betalen elk jaar meer WOZ belasting en dan zou het APV-verbod op wild parkeren van oude vrachtauto’s/roestbakken voor of naast je eigen deur veel meer aandacht dienen te krijgen .

  Dat er ten lange leste meer BOA’s komen is al een winstpunt , maar echte winst wordt pas geboekt als wethouder Fortuyn en tevens lijsttrekker van Leefbaar-3B de plaag van wildparkerende oude vrachtauto’s concreet gaat agenderen.

  Als er onvoldoende parkeerruimte voor oude vrachtwagens en mobiele opbergschuren in de 3B dorpskernen of industrieterreinen zou zijn dan stel ik voor dat deze junk maar bij het Gemeentehuis geparkeerd moet worden.

  Nogmaals- geld uittrekken voor BOA’s , camera’s plaatsen , het reppen over buurtcommitees etc blijft slechts gezapig gebeuzel als er geen gerichte wil is om het wildparkeren aan te pakken !

  In de afgelopen periode is het wildparkeren van vrachwagens in de woonwijk te ’tolerant’ ontzien en ik mag hopen dat we over vier jaar niet zijn blijven steken in dezelfde clichees /goede voornemens .
  Als de burger daadwerkelijk aan zet is dan wil de burger graag dat de wethouder en lijsttrekker als de wiedeweerga het wildparkeren gaat bestrijden.

  Als ik zeker weet dat de wethouder Fortuyn en de lijsttrekker de plaag van het wildparkeren concreet gaat aanpakken dan zal ik graag op Leefbaar-3B stemmen !

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*