Wel of geen fietstunnel? Wat is verstandig?

In het kader van het vaststellen van het “Fietsveiligheidsplan Lansingerland Veilig op weg” zijn twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) besproken. Fietstunnel rotonde Oudelandselaan en Fietsongelukken: maak een punt van 0 verkeersslachtoffers.

Fietstunnel rotonde Oudelandselaan

De rotonde Oudelandselaan/Klapwijkseweg is door de provincie niet goed aangelegd. De petitie van de PvdA kan Leefbaar 3B wel begrijpen, evenals de reactie van de ouders. “Ik ben een bezorgde opa, mijn kleinkinderen komen dagelijks op dit kruispunt” gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan. Maar bij de petitie gaat het alleen over het oost-west fietsverkeer onder de Klapwijkseweg en de vaart door. In het amendement wordt voorbijgegaan aan het noord-zuid fietsverkeer (parallel aan de vaart) en het afslaande fietsverkeer van de Oudelandselaan naar de Klapwijkseweg. lees meer

Een tunnel daar aanleggen moet direct wel alle fietsrichtingen bedienen. Maar is dat dan de beste oplossing? Nee, zegt de Fietsersbond. De hellingshoeken voor de fietspaden zijn te steil en de bochten te scherp en dat laatste zal zeker leiden tot ongevallen. Een goede aanpassing van de rotonde kan en zal de fietsveiligheid vergroten.

Nu besluiten zo’n enkelvoudige oost-west tunnel (alleen Oudelandselaan) aan te leggen, zonder dat er enig inzicht is met name wat betreft de verkeerstechnische en civieltechnische mogelijkheden en onmogelijkheden, is onverantwoord. Wat de aanleg van zo’n tunnel gaat kosten is onbekend, wel met de aantekening dat financiën minder belangrijk zijn dan de verkeersveiligheid. Er moet dus eerst onderzoek gedaan worden betreffende de verkeerstechnische en civieltechnische mogelijkheden. Het amendement van PvdA, VVD en GL om nu direct, zonder verkeerskundig en technisch onderzoek, te besluiten een tunnel aan te leggen werd met 7 stemmen voor en 20 tegen niet aangenomen.

Leefbaar 3B vindt dat op hele korte termijn de rotonde Oudelandselaan/Klapwijkseweg moet worden aangepast, zodat de verkeersveiligheid voor fietsers aanzienlijk verbetert. Geld is beschikbaar € 1,8 miljoen voor de rotondes op de Boterdorpseweg-Klapwijkseweg. De wethouder gaf aan dit op korte termijn te zullen aanpakken.

Fietsongelukken: maak een punt van 0 verkeersslachtoffers

Het aantal ongevallen waar fietsers en voetgangers bij betrokken zijn, moet naar omlaag en daar moet veel voor uit de kast getrokken worden. Een amendement van de VVD dat tijdens de raadsvergadering op voorstel van Leefbaar 3B is aangepast, werd unaniem aangenomen, waardoor in het Fietsveiligheidsplan de ambitie is opgenomen om in 2025 nul fietsverkeersslachtoffers in Lansingerland te hebben.

Fietsveiligheidsplan vastgesteld door de raad

Het plan gaat in op:

  • De inrichting van de wegen, kruispunten en rotondes
  • De fietsroutes naar school, sportveld, winkelcentrum en metrostation
  • Permanente verkeerseducatie voor alle jongeren
  • Minder fietsverkeersslachtoffers

Fietsveiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook goed gedrag van alle verkeersdeelnemers draagt aanzienlijk bij aan de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers.

Met dit Fietsveiligheidsplan en de uitvoering daarvan gaan we verder op weg naar een veel betere veiligheid voor fietsers in Lansingerland. Het voorstel werd met 25 stemmen voor en 2 stemmen van de PvdA tegen aangenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*