Verkeerssituatie Berkel Centrum west

In de raad van Lansingerland is afgelopen donderdag tijdens een extra agendapunt de verkeerssituatie in de nieuw te bouwen winkelcentrum Berkel Centrum west, waar ook woningen worden gebouwd, besproken.

Leefbaar 3B zit als een bok op de haverkist om het plan in de goede richting te sturen.

Het gaat om:

 1. Boerhaavestraat, die in de huidige vorm niet geschikt is voor ontsluiting van het winkel- en woongebied Berkel Centrum west;
 2. Fietsverkeer naar de drie basisscholen (totaal 1300 kinderen);
 3. Vermenging van fietsers/voetgangers met auto’s in het nieuwe centrumdeel;
 4. Lawaai van het laden en lossen bij de Lidl.

In de commissievergadering van 6 februari heeft wethouder Abee aangegeven deze punten serieus te betrekken bij de verdere planontwikkeling. lees meer

Afgelopen woensdag is Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk bij een informatieavond geweest over Berkel Centrum West. Er waren zo’n 150 inwoners en winkeliers aanwezig. De conclusies van die avond in partycentrum ’t Manneke zijn:

 • Er wordt hard gewerkt aan oplossingen voor het fietsverkeer naar de drie scholen, die door het nieuwe gebied lopen. Alternatieven zijn gepresenteerd.
 • Aan oplossingen voor de Boerhaavestraat wordt gewerkt. Ook hiervoor zijn verschillende alternatieven aan de orde geweest en goede ideeën zijn door inwoners neergelegd.
 • Ook aan oplossingen voor het met de auto naar school brengen van kinderen zijn een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd.
 • De verkeersstromen in heel Berkel centrum worden integraal beoordeeld en aangepakt.

Aan al deze oplossingsrichtingen wordt nu gewerkt en in april/mei worden de antwoorden en de afweging daarvan weer in een presentatie aan raad en inwoners voorgelegd. Dat allemaal in aanloop naar het uiteindelijk vaststellen van het bestemmingsplan, waarin de raad in dit najaar het uiteindelijke besluit neemt over de inrichting van Berkel Centrum west.

Een motie om het college op te roepen

 • de verkeerssituatie integraal te beoordelen,
 • de verkeerssituatie serieus te nemen,
 • te zoeken naar alternatieven voor de Boerhaavestraat

vond een meerderheid van de raad overbodig. Overbodig omdat dat allemaal al gebeurt. Het had een stroeve start, maar daar is nu geen sprake meer van. Het college is serieus bezig met al deze belangrijke punten, waarin de raad uiteindelijk het laatste woord heeft.

Leefbaar 3B zet zich enorm in voor een goede planontwikkeling en blijft dat doen, waarbij serieus rekening wordt gehouden met onze inwoners.

1 Comment

 1. Hier een reactie van ondergetekende van de fietsersbond. Ik was ook bij de bijeenkomst. De geplande verkeerssituatie in de Boerhavestraat lijkt mij problematisch. Ik had ook sterk de indruk dat eerst een architect allemaal leuke gebouwen heeft ontworpen, en dat daarna de landschapsarchitect de verkeerskundige brokken mag opruimen, zonder te mogen tornen aan de ontwerpen van de architect. Een meer integrale aanpak, waarbij gebouwen en verkeerszaken tegelijkertijd en in onderlinge samenhang worden ontworpen lijkt me gewenst.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*