Raad heeft bestemmingsplan “Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs” vastgesteld

Een heel lang traject al vanaf begin 2003 heeft nu uiteindelijk geleid tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs”. De afgelopen anderhalf jaar is uitgebreid gesproken over heel veel zaken, zoals:
* Fietsveiligheid
* Fietsbrug
* Situatie rond Röntgenstraat, Boerhaavestraat en Oudelandselaan
* Geluid bij de woningen aan de gemeentewerf 7 t/m 21. Hiervan is door de wethouder aangegeven dat hiervoor goede oplossingen in de maak zijn.
Er wordt op teruggekomen na extra geluidsonderzoek
* Het definitieve, precieze inrichtingsplan zal te zijner tijd in de commissie Ruimte worden besproken en het college heeft aangegeven dan heel goed naar de raadsleden te   zullen luisteren.

Over de hoogte van het ranke woontoren van 30,5 m hoogte is in de raadsvergadering van afgelopen donderdag niet meer gesproken. In de fractie van Leefbaar 3B is hier wel uitgebreid over gesproken, met name of die hoogte past in het dorpse karakter, maar uiteindelijk is de fractie net als de gehele raad akkoord gedaan met deze hoogte. lees meer

Rijtje woningen aan de Westersingel 53 t/m 67
Lang is in de raad gesproken over de inspraak van de heer Vreugdenhil over het rijtje woningen aan de Westersingel 53 t/m 67. De overgang tussen de nieuwbouw met een hoogte van 15,5 meter en de bouwhoogte van 6,5 meter van het al meer dan 100 jaar bestaande rijtje kleine woningen voldoet niet aan het planologisch kader dat de raad in maart 2013 heeft gesteld. Maar in dat kader staat wel dat de afstand van de nieuwbouw tot aan Westersingel 53 zo’n 5 meter kan zijn. Nu wordt voorgesteld die afstand op 25 meter te stellen en er is extra groen en water rond de rij woningen gepland. Terugvallen op de kaders van 2013 zou behoorlijk negatiever uitpakken voor de bewoners van Westersingel 53 t/m 67 met een bouwhoogte van 15 meter op een afstand van 5 meter van de bestaande woning Westersingel 53. Ondanks de door de raad gestelde kaders in 2013 en de nieuwe maatvoering van nu wilden een aantal fracties toch terug naar een maximale bouwhoogte van 12 meter. Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie vonden van niet en daarmee was er geen meerderheid in de raad om er woonlaag af te halen.

Er zijn veel bijeenkomsten voor belanghebbenden geweest
Tot slot gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan dat Leefbaar 3B het zeer heeft gewaardeerd dat dit college, maar ook het vorige college veel bijeenkomsten heeft georganiseerd waar bewoners, scholen, winkeliers, winkelpand-eigenaren en andere belanghebbenden hebben kunnen aangeven wat zij willen. Het heeft ook geleid tot heel wat aanpassingen. Als belangrijk voorbeeld daarvan het gebied rond de Boerhaavestraat, Röntgenstraat en Oudelandselaan, daar zijn verbeteringen ingevuld die door inwoners zijn aangedragen en die de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, enorm ten goede zijn gekomen.

Tijdens de raadsvergadering heeft mevrouw Kim van Vliet namens de basisschool Het Baken bijzondere aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid tijdens de bouw van de uitbreiding van het centrum. Hier is Leefbaar 3B het roerend mee eens en het college heeft aangegeven hiervoor een veiligheidsplan te zullen opstellen.

Parkeeronderzoek geheel Berkel centrum
Naar aanleiding van dit nieuwe bestemmingsplan is een motie van D66 unaniem door de raad aangenomen. De motie vraagt het college:
1. Te onderzoeken hoe de parkeernorm voor het gehele centrum na uitbreiding van het centrum in balans kan worden gebracht;
2. Een visie te vormen op de gewenste parkeermogelijkheden voor het gehele winkelcentrum na uitbreiding van het nieuwe deel;
3. Op zoek te gaan naar extra parkeerruimte voor bezoekers van het bestaande centrum;
4. De mogelijkheden tot dubbelgebruik (’s nachts en overdag) te onderzoeken (bijvoorbeeld door invoering van blauwe zones);
5. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen extra parkeermogelijkheden te creëren en tijdelijke parkeermogelijkheden te onderzoeken;
6. Hierover de raad in het eerste half jaar van 2019 te informeren.

1 Comment

  1. Betr. parkeren in het dorp: voer geen betaald parkeren in, maar hou het bij blauwe zones.
    Het is ondoenlijk voor ouderen of b.v. moeders met meerdere kleine kinderen om b.v. vanuit achter in het Rodenrijs op de fiets boodschappen te doen in het centrum.

    In het verleden in het winkelgebied van Berkel aangewezen als een regionaal winkelcentrum. Omdat het centrum voor elke inwoner goed te bereiken moet zijn, ook vanuit Bleiswijk, B’hoek of de Rodenrijse Bovendijk: jaag inwoners niet onnodig op kosten voor het parkeren en jaag zeker geen potentiële klanten weg (boodschappen doen in b.v. Pijnacker – eerste 2 uur gratis parkeren) bij onze winkeliers.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*