Nota van Uitgangspunten ‘Berkel Centrum Oost’ wordt aangepast

Op de plek waar nu nog het voormalige verzorgingshuis Hergerborch staat, gaat 3B Wonen 60 tot 80 sociale huurwoningen bouwen. Het naast Hergerborch gelegen parkeerterrein en de parkeerplaatsen bij de supermarkten van Hoogvliet en Aldi moet uitgebreid worden met minimaal 110 parkeerplekken naar een totaal van 300. Daarnaast moet ook de verkeersafwikkeling in dit oostelijk deel van winkelcentrum Berkel aanzienlijk verbeterd worden. Samenvattend deze locatie Berkel Centrum Oost moet toekomstbestendig worden ingericht.

Parkeren
Voor het parkeren heeft het college drie varianten voorgelegd

Variant 1 Extra parkeren op maaiveld levert slechts 48 extra parkeerplaatsen op.
Variant 2 – Parkeergarage met 1 laag op maaiveld en 1 onder de grond. Dat levert 123 extra parkeerplaatsen op.
Variant 3 – Parkeergarage met 2 parkeerlagen onder de grond. Dat levert 161 extra parkeerplaatsen op. lees meer

Leefbaar 3B heeft aangegeven dat variant 1 niet de oplossing is voor de parkeer problematiek in Winkelgebied Berkel Centrum Oost. De varianten 2 en 3 blijven dan over. Beiden voldoen aan de extra parkeerbehoefte van minimaal 110 plaatsen, maar er iseen groot verschil in de kostenplaatjes van die twee varianten. De afweging van de keuze tussen de varianten 2 en 3 wil onze fractie laten leiden door de verhouding tussen de hoogte van de investeringkostenen de mate van de kwaliteitsverbetering voor het gebied.Daarnaast heeft Jan Pieter Blonk namens Leefbaar 3B voorgesteld een variant 4 toe te voegen om de ontwikkeling van de woningbouw op het terrein van Hergerborch en het parkeerterrein bij Hoogvliet/Aldi als een geheel op te pakken, waarbij de mogelijkheid van het parkeren voor de winkels onder de nieuw te bouwen woningen van 3B Wonen te maken. Leefbaar 3B heeft hiervoor in de raadscommissie een amendement aangekondigd, maar inmiddels heeft het college aangegeven deze variant 4 zelf te zullen toevoegen in de Nota van Uitgangspunten.  

Verkeersafwikkeling/ontsluiting
De huidige verkeersafwikkeling in dit oostelijk deel van het winkelcentrum is onvoldoende en onveilig. De verkeersintensiteit is hoger dan de capaciteit die de Raadhuislaan en de Molenwerfstraat aankunnen. Ook de meerdere in- en uitritten van het parkeerterrein bij de supermarkten van Hoogvliet en Aldi op de doorgaande weg (Molenwerfstraat) zijn onveilig.

De ontsluiting die het college aandraagt is ons inziens een goede toekomstbestendige oplossing. Wij staan vierkant achter de voorgestelde ontsluiting via de in oostelijke richting verlegde Molenwerfstraat en langs het fietspad op de Landscheiding richting rotonde bij de Berkelse Poort. Er moet te allen tijd worden voorkomen dat de ontsluiting via de Raadhuislaan, Laan van Romen en Gemeentewerf gaat lopen. Zo’n autoverbinding tussen de Molenwerfstraat en de Raadhuislaan isvanwege verkeersveiligheid verre van ideaal.

Er zou daarmee dwars door het centrum een directie autoverbinding tussen het oostelijk en westelijk deel van Berkel Centrum ontstaan. In tegenstelling tot wat in de Nota van Uitgangspunten staat als terugvaloptie, wilLeefbaar 3B dat níet vanwege de verkeersveiligheid. In de raad van 3 oktober zal Leefbaar 3B daarom een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen.

Sociale huurwoningen
Leefbaar 3B vindt het goed dat er 60 tot 80 sociale huurwoningen bij komen. Liever 80 dan 60 uiteraard. Fijn voor onder andere jongeren die geboren of opgegroeid zijn in Lansingerland, die het ouderlijk huis verlaten en heel graag in Lansingerland willen blijven wonen.

2 Comments

  1. Nu maar hopen dat dat gekke stikstofbesluit door de Hoge Raad wordt vernietigd, ik geloof daar niet in, want velen hebben liever egels dan tegels. Raad zet door, en plan zoveel mogelijk woningen met parkeerplekken onder de grond. Trekt u zich a.u.b. niets aan van inwoners welke deze stad al groot genoeg vinden, denk liever aan het terugbrengen van de kassen, verplaats deze naar Zeeland, zoveel werkgelegenheid geeft deze tak van sport echt niet. Meer appartementen bouwen met 6 tot 7 woonlagen dat dient te gebeuren, is goed voor de uithuisgaanden, bestaande inwoners en vooral de ouderen met een koopwoning, want deze moeten op 65 jarige leeftijd steeds meer reparaties en opknapwerkzaamheden door anderen laten doen en ook bij ziekte, u kent ze wel.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*