Extra bewonersavond Woningbouwontwikkeling Driehoek Noordpolder

Naar aanleiding van vragen van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk komt er voor de bewoners van de Edelsteenbuurt in Berkel een extra bewonersavond over de verkeersontsluiting van woningbouwontwikkeling Driehoek Noordpolder. Een nieuw wijkje van 100 woningen.

Dit schreef de wethouder aan de raadscommissie Ruimte:

De afgelopen periode heeft de gemeente zorgvuldig gekeken naar de verschillende ontsluitingsscenario’s voor de geplande ontwikkeling van de Driehoek Noordpolder. Tijdens de beeldvormende avond met de raad en omwonenden kwamen de scenario’s en de afwegingen die gemaakt zijn om te komen tot het voorkeursscenario, ontsluiting via de Smaragd, onvoldoende aan bod. Het is begrijpelijk dat de bewoners van de Edelsteenbuurt bezorgd zijn over een mogelijke nieuwe ontsluiting door de wijk. Tijdens een bewonersbijeenkomst gaan we met bewoners van de Edelsteenbuurt in gesprek over die afweging en de volledigheid ervan en hoe de procedure eruit ziet. De precieze datum van de bewonersavond stellen we nog vast. We streven er naar dat het nog in oktober kan plaatsvinden. De bewoners ontvangen daarvoor een uitnodiging. Gezien de impact van deze ontwikkeling wordt de raad geïnformeerd welke kaders voor de betreffende ontwikkeling relevant zijn en op welke wijze de participatie en de rol van de raad vorm wordt gegeven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*