Extra geluidoverlast testritten HSL

In de Heraut van 21 augustus 2019 staat een publicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), met de mededeling dat in de periode van december 2019 tot en met december 2022 ontheffing is verleend om meer treingeluid van de HSL-Zuid toe te staan. Dus ook voor het gedeelte van de HSL in Lansingerland. De ontheffing is verleend om met nieuwe treinen de verplichte testritten te kunnen maken. Het is de bedoeling om de testritten, waar mogelijk, overdag te doen. Een groot deel van de testritten is echter in de nacht ingepland om de dienstregeling overdag niet te verstoren, geeft het Ministerie van I&W aan.

Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk heeft het college schriftelijke vragen gesteld of er bij her ministerie bezwaar wordt gemaakt tegen dit besluit. Doe de testritten overdag en niet ‘s nachts. Het college heeft per brief aangegeven geen bezwaar te zullen indienen. Door druk vanuit de gehele raadscommissie zal het college alsnog een bezwaarschrift indienen met de strekking de testritten vooral overdag te doen.

De gezondheid van onze inwoners weegt voor het ministerie klaarblijkelijk aanzienlijk minder zwaar dan de zorg over de HSL dienstregeling overdag.

1 Comment

  1. Als bewoner Andriessenstraat is mij door een comissie in naam van V@W toegezegd dat er alleen Hogesnelheids treinen zouden rijden die heel stil en heel snel zouden zijn.
    Ik stel vast dat er geen enkele HSL TREIN RIJDT en dat V&W zijn afspraken, die vasr zijn gelegd nog steeds niet nakomt. Wanner spreekt Jan Pieter Blonk V@w aan en regelt dat de agspraken worden nagekomen.
    – Er zijn herhaaldelijk afspraken gemaakt over geluid bepwerkende maat regelen. Veel geld is aan metingen, proeven, adviseurs uitgegeven, miljoenen. Wanner worden de maatregelen gerealiseerd en Waner kunnen wij als bewoner dit merken ? ? ?
    VERRZOEK: Eis geen proeven geen uitbreiding voordat geluid reducerende maatregelen gerealiseerd zijn en effectief bewezen Zijn
    – Het geluid plafond is overschreden. Eerst effectieve maatregelen, dan pas Tesren EN het geluidsplafonf respecteren en nier overschrijden!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*