Verkiezingsdebatten

Afgelopen week stonden twee verkiezingsdebatten op de agenda. Het Groot Lansingerlands Jongerendebat en het Ouderendebat.

Groot Lansingerlands Jongerendebat
Zes jonge kandidaten tot 25 jaar die op zes verschillende kieslijsten in Lansingerland staan, hebben een heel leuk debat gevoerd. Het debat werd geleid door burgemeester Pieter van de Stadt. Aan het debat namen deel: Machiel Crielaard (Leefbaar 3B), Dave Bergwerf (CDA), Matthijs Machielse (VVD), Brecht Weerheijm (D66), Lenneke Maasland (CU) en Selgei Gabin (GL). Het was een fel en eerlijk debat van deze jonge startende politici, waarvan de burgemeester na afloop aangaf dat zij in korte tijd heel goed aangaven wat ze belangrijk vinden. Er werd gedebatteerd over: lees meer
> Coffeeshop in Lansingerland – Leefbaar 3B: Tegen een coffeeshop in Lansingerland.
> Zondagopenstelling  – Leefbaar 3B: Op zondag mogen de winkels al open zijn en dat moet zo blijven.
> Gescheiden afval inzamelen – Leefbaar 3B: Vindt dat belangrijk. Door al het vuil in 1 kliko toen en daarna in een fabriek scheiden levert veel minder rendement op dan scheiden bij de woning.
> Sociale huurwoningen – Leefbaar 3B: Meer sociale huurwoningen nodig, zodat jongeren die opgegroeid zijn in Lansingerland ook in Lansingerland kunnen blijven wonen.
> Vuurwerkverbod – Leefbaar 3B: Particulieren moeten de mogelijkheid houden om zelf vuurwerk af te kunnen steken. Handhaving op illegaal en te vroeg afsteken van vuurwerk moet streng aangepakt worden.
> Cameratoezicht – Leefbaar 3B: Is van belang voor de veiligheid op straat.

Compliment voor de organisatie die in handen lag van Machiel Crielaard (Leefbaar 3B), Dave Bergwerf (CDA) en Matthijs Machielse (VVD).

Ouderendebat
Net als voor de gemeenteraadsverkiezing van 2010 en 2014 hebben de ouderenbonden KBO en PCOB weer een verkiezingsdebat georganiseerd. Het thema was: Hoe seniorvriendelijk is Lansingerland.
Veel aandacht was er voor gratis openbaar vervoer (OV) voor mensen met een AOW, Bleiswijkers die voor de huisartsenpost naar Gouda moeten, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), verpleeghuiszorg, veiligheid en de huur van de appartementen in Huize Sint Petrus.
Namens Leefbaar 3B nam gemeenteraadslid Jan Pieter Blonk deel aan het debat. Dit is zijn start geweest van het debat in een 3 minuten durende pitch:

Bestuursleden KBO en PCOB hartelijk dank voor de uitnodiging dat Leefbaar 3B mag meedoen aan dit debat.
Raadsleden, wethouder en bestuursleden van Leefbaar 3B zijn Betrouwbaar, Betrokken en Bereikbaar. Voor iedereen, dus ook voor u.
Een aantal punten uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B:

Gratis Openbaar Vervoer voor mensen met een AOW
> Heeft een gunstige invloed op verminderen van eenzaamheid
> Beter voor het milieu – meer de auto laten staan
> Ouderen die AOW hebben zonder of met een klein pensioentje kunnen meer op pad gaan
> Meer reizigers in het openbaar vervoer in Lansingerland leidt tot een betere bezetting van de buslijnen in Lansingerland, met name bus 173 naar Bleiswijk, waardoor er minder risico is op opheffing van deze buslijn. Vaak ligt deze buslijn onder vuur om de frequentie te verminderen of soms ’s avonds de dienstregeling te staken.
Er moeten fijnmazige, vraaggestuurde busverbindingen binnen en tussen de drie dorpen komen
Voorbeeld: Nu geen busverbinding Bleiswijk centrum – Berkel centrum.

Praatje pot terug in de thuiszorg
Om te beginnen bij de hulp in de huishouding. Geef de thuishulp daar de tijd voor. Als er problemen zijn, zijn die veel sneller te onderkennen door de thuishulp en kan eerder actie ondernomen worden.

Zelfredzame ouderen
Naast de ouderen die hulp nodig hebben, zijn er een heleboel ouderen die alles nog zelf kunnen regelen en dat moeten ze zo lang mogelijk blijven doen. Maar die senioren moeten niet vergeten worden. Er moeten voldoende accommodaties zijn voor hun sociale activiteiten en die accommodaties moeten wel toegankelijk en bereikbaar zijn. Het gedoe met de Smitshoek is een voorbeeld van hoe het niet moet.

Schoon, heel en veilig
Schoon, heel en veilig in je woonomgeving is een basisbehoefte en maakt de woonomgeving voor ouderen beter en aangenamer. Dus terug naar onderhoudsniveau B, uitbreiding van het buurttoezicht en meer Boa’s (handhavers) op straat.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*