Fractie

De Quickscan VN-verdrag

De Quickscan was oorspronkelijk gebaseerd op het VN-verdrag om gelijke rechten voor mensen met een beperking te waarborgen. Nu is de aanpak breder gemaakt en omvat ook LHBTI personen en mensen met verschillende achtergronden, zoals […]

Fractie

Gebiedsvisie Bosland

In de commissie Ruimte van dinsdag 12 september stond de gebiedsvisie Bosland op de agenda. Wat Leefbaar 3B betreft een mooie gebiedsvisie waarmee we een belangrijke start maken met de hoognodige renovatie van dit gebied. […]

Fractie

De raad is nu met vakantie

Officieel heet dat; de raad is met reces. De komende weken zullen geen nieuwe artikelen op site van Leefbaar 3B worden geplaatst, tenzij een actualiteit aanleiding is dit toch te doen. Vanaf begin september zullen […]

Fractie

Leefbaar3B pleit voor inclusief beleid in ‘Vitaal en waardig ouder worden’

Leefbaar3B vraagt zich af of het afwijzen van een subsidieaanvraag voor vervanging van biljarts in een ouderenvoorziening past binnen het beleid voor “Vitaal en waardig ouder worden”. Ze pleiten voor inclusieve woonvormen, zoals Knarrenhofjes, om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Leefbaar3B benadrukt de waardevolle bijdragen die ouderen kunnen leveren aan de samenleving en pleit voor een positieve benadering. De “+” in “67 plus” staat volgens hen voor deze positieve focus. […]

Fractie

Visie Vitale Kernen

Afgelopen woensdag werd in de Commissie Alemeen Bestuur de Nota van Uitgangspunten voor Visie Vitale Kernen ter bespreking aan de raad aangeboden.Dit gebeurde op verzoek van de raad zelf om een tussenstap te maken tijdens […]

Fractie

Tarieven van de Sportaccommodaties

Tijdens de commissie Samenleving op donderdag 8 juni jl. zijn de tarieven van de Sportaccommodaties besproken. Er werden vier vragen gesteld aan de raad:1: De tarievennota sportaccommodaties 2023-2026 vast te stellen Als je instemt met […]

Fractie

RTVL toewijzing zendtijd lokale omroep

Leefbaar 3B is een groot voorstander van een eigen radio- en tv-studio, we juichen de initiatieven van RTVL met het actuele life programma “Lansingerland actueel” zeer zeker toe, gaf woordvoerder Leon Erwich aan; “het brengt […]