De Quickscan VN-verdrag

De Quickscan was oorspronkelijk gebaseerd op het VN-verdrag om gelijke rechten voor mensen met een beperking te waarborgen. Nu is de aanpak breder gemaakt en omvat ook LHBTI personen en mensen met verschillende achtergronden, zoals een andere taal of andere etnische of religieuze achtergrond. Dit om inclusie en gelijke rechten voor al deze groepen te bevorderen.

Leefbaar3b woordvoerder Leon Erwich vindt dat inclusie meer is dan alleen een vinkje zetten op een lijst. Leefbaar3b pleit ervoor om terug te keren naar de menselijke maat, een meer mensgerichte benadering. We geloven dat het concept van inclusie te algemeen is geworden en geen recht doet aan de specifieke problemen en behoeften van de diversen groepen.

Leefbaar3b benadrukt dat elke groep zijn eigen specifieke problemen heeft, om echt diversiteit te ondersteunen en klantgericht te zijn zoals we in allerlei akkoorden opschrijven, is maatwerk nodig. Wel moeten we hierbij voorkomen dat het aanbieden van maatwerk, niet juist de diversiteit benadrukt.

Het is essentieel om individuele benaderingen te hebben voor elke groep om ervoor te zorgen dat de specifieke behoeften worden begrepen en aangepakt. Inclusie betekent niet alleen het samenvoegen van diverse groepen in één document, maar eerder het bieden en waarborgen van aangepaste ondersteuning en gelijke behandeling en non-discriminatie voor alle burgers, ongeacht hun achtergrond of beperking.

Leefbaar3b wijst ook op de toegankelijkheid van de website. Hoewel er een perfecte voorleesfunctie van ReadSpeaker is, werkt deze niet wanneer er wordt verwezen naar documenten in Ibabs, ondanks dat de licentie dit zou moeten ondersteunen. We benadrukken dat een kleine aanpassing en hulp van de Ibabs-leverancier dit probleem kan oplossen. We hebben dit al eerder aangekaart, maar het is nog steeds niet opgelost. De wethouder heeft toegezegd om dit te onderzoeken en op te lossen.

Leefbaar3b waardeert de aandacht van de gemeente voor inclusie als werkgever, maar stelt dat afhankelijk van de functie, bekwaamheid en prestaties het belangrijkste moeten zijn bij het maken van keuzes.

1 Comment

  1. Eens, objectieve waarden zoals capaciteit, inzet en affiniteit vormen de basis voor selectie.
    Dus niet genoemde subjectieve waarden.
    Inclusiviteit en tolerantie is een tweerichtingsweg. Je kunt dit nooit eenzijdigen claimen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*