Fractie

De Quickscan VN-verdrag

De Quickscan was oorspronkelijk gebaseerd op het VN-verdrag om gelijke rechten voor mensen met een beperking te waarborgen. Nu is de aanpak breder gemaakt en omvat ook LHBTI personen en mensen met verschillende achtergronden, zoals […]

Fractie

Gebiedsvisie Bosland

In de commissie Ruimte van dinsdag 12 september stond de gebiedsvisie Bosland op de agenda. Wat Leefbaar 3B betreft een mooie gebiedsvisie waarmee we een belangrijke start maken met de hoognodige renovatie van dit gebied. […]