Nog een lange weg te gaan voor start woningbouw Merenweg Bleiswijk

De bouw van 700 woningen op de locatie Merenweg zal nog heel lastig worden, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan. De bottleneck is de verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk en het verkeer op de N209.

We worden geconfronteerd met een heel groot dilemma. Enerzijds het enorme tekort aan woningen en aan de andere kant het dichtslibben van de provinciale weg N209 en de lokale wegen in Bleiswijk.

N209
Wat de oplossingen voor de N209 zullen zijn, is nu nog volledig onbekend. Enigszins zicht daarop zou eind 2024 kunnen zijn. De uitvoering van eventuele maatregelen op en aan de N209 staat in de presentatie van woensdag 6 september voor na 2026 aangegeven als “later”. En dat kan nog heel wat jaren later zijn, omdat de provincie totaal geen haast heeft om in te grijpen in de problematiek van de N209, zelfs aan het onderzoek is niet meebetaald door de provincie. Met name het kruispunt Hoekeindseweg – N209 (zuidelijke ontsluiting vanuit Bleiswijk op de N209) zorgt nu al in de ochtend- en avondspits voor lange wachttijden en files op de Hoekeindseweg en de Merenweg.

  • Tot 2030 zal het autoverkeer op de N209 met 13,5% stijgen tot 28.500 motorvoertuigen (mvt) per etmaal.

Straten rond nieuwbouwlocatie Merenweg
Binnen Bleiswijk komen of zijn lokale straten en wegen, gezien de categorisering, nu al aan of over hun maximum aantal motorvoertuigen (mvt) per etmaal heen.

De Hoekeindseweg tussen de Lijsterlaan en de N209 is met 7.000 mvt/etmaal nu al met 1.000 mvt/etmaal boven de in de wegcategorisering genoemde aantal van 6.000.

De autonome stijging van het aantal auto’s op de Bleiswijkse straten zal tot 2030 fors zijn:

  • Het autoverkeer op de Edisonlaan zal met 9% stijgen tot 6.000 mvt/etmaal. Hiermee komt de weg aan het maximum dat past bij een duurzaam veilige weg (erftoegangsweg met verzamelfunctie).
  • Het autoverkeer op de Hoekeindseweg tussen Merenweg en Leeuwenhoekweg (het landweggetje parallel aan de N209) zal met 80% stijgen van 2.000 mvt/etmaal naar 4.500 mvt/etmaal.
  • Het verkeer op de Heulslootweg zal met 18% stijgen tot 10.000 mvt/etmaal.

De genoemde autonome stijgingen tot 2030 van het aantal mvt/etmaal op de N209 en in de straten van Bleiswijk komt verder onder druk te staan door de 3.300 mvt/etmaal die de 700 nieuwe woningen op de locatie Merenweg te weeg brengen. Het verkeer in de straten van Bleiswijk zal daarmee nog problematischer worden.

Cruciaal in het geheel blijft de capaciteit van de provinciale weg N209. Als de capaciteit van de N209 niet omhoog gaat of niet omhoog kan gaan, zal het aantal te bouwen woningen op de locatie Merenweg verminderd moeten worden en/of maximaal 3 bouwlagen realiseren. Maar daarover hoeven we nu nog niet te beslissen, dat zal pas eind volgend jaar zijn als het omgevingsplan wordt vastgesteld. Dan moet ook duidelijk zijn wat de oplossingsrichtingen voor de N209 zijn.

Uitzondering maakt Leefbaar 3B voor de circa 100 woningen langs de Lijsterlaan. Ze zijn onderdeel van de locatie Merenweg, maar deze woningen moeten zo snel mogelijk gebouwd kunnen worden.

1 Comment

  1. Waarom wordt de toegangsweg vlak voor de stoplichten niet iets verbreed? Op dit moment blokkeren de auto’s op de strook linksaf richting Rotterdam de weg als de stoplichten richting Zoetermeer op groen staan. Deze suggestie lijkt me niet zo moeilijk te realiseren en hoeft ook niet kostbaar te zijn. Succes er mee.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*