Fractie

Geluidsschermen aan de N209

Nadat de heer Neeteson in september in de commissie Ruimte had gepleit voor maatregelen om de geluidsoverlast van de N209 op het traject langs Bleiswijk in te perken, kwam het onderwerp opnieuw ter sprake in […]