Provincie, maak de N209 snel veiliger en vergroot de capaciteit!

Gemeenteraadsleden Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) en Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) doen deze dringende oproep aan de eigenaar van de N209, de provincie Zuid-Holland. De N209 staat in de Top 10 van meest onveilige N-wegen. De inwoners en bedrijven in Lansingerland maar ook de woningbouwontwikkeling in Lansingerland hebben daarnaast ook ernstig last van de beperkte capaciteit van de N209.

Uit onderzoek van Sweco blijkt dat het slecht gesteld is met de veiligheid van de provinciale weg N209. Deze provinciale weg is een van de belangrijkste ontsluitingen van de gemeente Lansingerland en waar veel inwoners en bedrijven dagelijks gebruik van maken. Helaas vinden er regelmatig ongelukken plaats, soms ook helaas met dodelijke afloop. Jumelet stelt dat de huidige inrichting van de N209 stamt van tientallen jaren geleden toen we een volledig ander verkeersbeeld hadden. “Het is nu de hele dag druk op de N209 met op meerdere plaatsen fietsoversteken. We zien al geruime tijd, nu ook weer gesteund door onderzoek, dat de N209 ronduit onveilig is. Graag zou je bijvoorbeeld een verbetering hebben zoals recent is gedaan aan de N59 op Goeree Overflakkee. Hier worden de rijbanen fysiek gescheiden.”

Blonk vult aan dat je juist van de provincie een actieve houding verwacht om de onveilige N209 aan te pakken. “Het gaat daarbij niet alleen om het autoverkeer maar ook om de fietsers. We zien dat de provincie geen echte prioriteit hieraan geeft. Onze wethouders, gesteund door de gemeenteraad, doen al langere tijd wat in haar macht ligt maar vinden niet het gehoor bij de provincie wat wenselijk is.”

Files en oponthoud

Naast de onveiligheid van de N209 speelt er volgens de twee raadsleden nog een ander groot vraagstuk met betrekking tot de N209. “De huidige beperkte capaciteit van de N209 maakt dat onze inwoners en bedrijven dagelijks worden geconfronteerd met files en oponthoud op de N209, maar ook dat de ontwikkeling van woningbouw in Lansingerland ernstig onder druk komt te staan. De ontwikkeling van bijvoorbeeld de 700 woningen in het Merenweg-gebied in Bleiswijk kan mogelijk vertragen als er geen goede aansluiting op de N209 komt en niet de nodige capaciteitsmaatregelen worden genomen om het aanbod van extra verkeer te verwerken”, aldus Jumelet.

Blonk vindt het onbegrijpelijk dat de provincie geen stap naar voren doet om met de gemeente Lansingerland dit probleem voortvarend op te pakken. Het is de gemeenteraad geweest die geld beschikbaar heeft gesteld om onderzoek te gaan doen naar mogelijke oplossingen voor deze provinciale weg. Een beetje de omgekeerde wereld, aldus beide heren.

Daarnaast stelt Jumelet dat het Rijk en de provincie, gezien de grote behoefte, terecht inzetten op woningbouw ook in onze regio en gemeente. “Op een bijzondere belangrijke voorwaarde, de ontsluiting in dit geval via de N209, geeft de provincie niet thuis. Lansingerland steekt z’n nek uit om op meerdere plekken de zo gewilde woningen mogelijk te maken maar wordt daar door de provincie onvoldoende in gesteund en gefaciliteerd. Zoals mijn collega Blonk aangeeft: als er geen goede ontsluiting is en de capaciteit van de N209 niet wordt aangepakt, zal de ontwikkeling van de woningbouw op veel plaatsen in Lansingerland tot stilstand komen. Dat is toch onverteerbaar, maar ook niet uit te leggen. De provincie zal dat zich echt moeten aantrekken”, aldus Jan Jumelet.

Beide gemeenteraadsleden roepen de provincie nadrukkelijk op om nu eens actief en constructief met het gemeentebestuur van Lansingerland in gesprek te gaan met als doel op korte termijn de veiligheid van de N209 aan te pakken en zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen om de capaciteit van de N209 te vergroten waardoor de doorstroming bevorderd wordt en de nodige woningbouwontwikkelingen in Lansingerland kunnen doorgaan.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*