26 sollicitanten voor burgemeesterschap Lansingerland

26_L3bVoor het burgemeesterschap van Lansingerland hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 14 september 2015 in functie treden.

De sollicitanten – 24 mannen en 2 vrouwen – variëren in leeftijd van 40 tot 61  jaar. Dertien van hen zijn lid van de VVD, vijf van het CDA, vier van de PvdA, één van de ChristenUnie, één van D66, één van een lokale partij en één sollicitant is niet aan een politieke partij verbonden. Vier sollicitanten zijn burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld, en veertien sollicitanten zijn (voormalig) wethouder. lees meer

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting begin juni 2015 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Na het vertrek van de heer E.H. (Ewald) van Vliet als burgemeester van de gemeente Lansingerland heeft de commissaris van de Koning, in het belang van de gemeente en in nauw overleg met de fractievoorzitters, besloten tot de benoeming per 1 januari 2014 van de heer J.(Coos) Rijsdijk als waarnemend burgemeester. Omdat er in Lansingerland sprake is van een bestuurlijk stabiele situatie en voor de financiële situatie een opgaande lijn is ingezet, is in januari 2015 de procedure voor een door de Kroon benoemde burgemeester opgestart.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*