Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 door raad vastgesteld

Het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 met de titel “Versterken van Veerkracht” gaat over alle inspanningen binnen het sociale domein, zowel voor de vrij toegankelijke als de maatwerkvoorzieningen. Deze voorzieningen dragen ertoe bij dat alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en participeren in Lansingerland, waarbij

Leefbaar 3B de uitdrukkelijke wens nogmaals benadrukt, dat deze voor alle inwoners moet gelden. Dus zowel voor de kwetsbare als voor de niet kwetsbare inwoners.

In het beleidsplan is veel wat Leefbaar 3B belangrijk vindt opgenomen:

  • Veel inzet op preventie (voorkomen is beter dan genezen)
  • Ondersteuning waar nodig
  • Meedoen naar vermogen
    lees meer

Bij de behandeling van de nota “Maatschappelijke Agenda” in november 2016 legde Leefbaar 3B vooral nadruk op:

  • De inzet op vroeg signalering door versterking van de relatie met het onderwijs
  • Het vergroten van maatschappelijke participatie voor iedereen
  • Het intensiveren van de aanpak schuldenproblematiek

Leefbaar 3B is blij te zien dat deze drie punten terugkomen in dit beleidsplan.

Nog een succesje binnen gehaald

In oktober 2016, tijdens de behandeling van de begroting 2017 heeft Leefbaar 3B gepleit voor extra inzet van de ouderenadviseur om alle 75 jarigen te bezoeken, om zodoende de zorg of toekomstige zorg beter in kaart te kunnen brengen. De meerderheid van de raad zag daar vijf maanden geleden de noodzaak niet van in. Dat dit signaal nu door het college is opgepakt vindt Leefbaar 3B heel goed. Sterker nog: het college gaat er zelfs zwaar op in zetten en dat doet Leefbaar 3B natuurlijk goed. Petje af hiervoor college.

Leefbaar 3B is minder gelukkig met de indicatieve uitwerking van de beleidsaccenten. Er ligt teveel nadruk op voorlichting, cursussen en adviesgesprekken. Leefbaar 3B wil inzetten op activiteiten met een zichtbaar resultaat op de effectiviteit. In aanvulling hierop hebben wij de wethouder gevraagd snel met de analyse van het bestand van het uitkeringsgerechtigden te komen, zodat kan worden beoordeeld of de inzet van de werkmakelaar in Lansingerland de juiste maatregel is om mensen aan het werk te krijgen.

Om die reden heeft Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich een toezegging van de wethouders gevraagd, dat alvorens het geld daadwerkelijk wordt uitgegeven een visie of uitvoeringsplan aan de commissie Samenleving wordt voorgelegd.

Leefbaar 3B vindt, dat het college, de ambtenaren, de Adviescommissie Sociaal Domein (ASD) en de gemeenteraad trots mogen zijn op het voorliggend plan. Er ligt een prima basis om verder inhoud te geven aan de eerder door de gemeenteraad ingenomen beleidsvisie, waarbij het mogelijk moet zijn dat IEDEREEN MEEDOET in Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*