Fractie

Staan alle seinen wel op rood?

De Heraut van afgelopen week besteedde veel aandacht aan de financiële situatie van de gemeente Lansingerland met als kop: ‘Burgemeester en wethouder financiën: “Alle seinen staan op rood”.’ De fractie van Leefbaar 3B heeft haar […]

Fractie

Weekmarkten in Lansingerland

Iedereen weet dat de markt in Berkel en Rodenrijs vele malen groter is dan die in Bleiswijk en Bergschenhoek. De markten in Bleiswijk en Bergschenhoek zijn verre van kostendekkend. Nu moeten de marktkooplieden uit Berkel […]

Fractie

Vaststelling tarieventabel Markt 2012

Ondanks verhoging van de marktgelden en reductie van de kosten, is de totale markt van Lansingerland niet kostendekkend. Met de markt in Berkel wordt een lichte winst behaald, maar de markten in Bleiswijk en Bergschenhoek […]

Fractie

Economische Visie Lansingerland

De economie in Lansingerland steunt door 4 pilaren. Glastuinbouw en alle bedrijvigheid die daaraan gekoppeld is; Bedrijventerreinen, modern en gemengd van karakter met veel logistiek; Detailhandel in de drie centra van Lansingerland; ZZP-ers. In Lansingerland […]